Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XXIII-XXIV, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Ivan Kampuš, Oleg Mandić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1970-1971, VIII, 560 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1972.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971).
PDF datoteka: HZ_23_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Hrvatska historiografija - njezin razvoj i današnje stanje (1971)
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 1-20.
PDF datoteka: HZ_23_2_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ČIZMIĆ
Naslov: Dobrovoljački pokret jugoslavenskih iseljenika u SAD u Prvom svjetskom ratu
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 21-43.
PDF datoteka: HZ_23_3_CIZMIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP GUJAŠ ĐURETIN
Naslov: “Nacionalna obrana” Mađara u Slavoniji na prijelomu XIX i XX st. u okviru “Slavonske akcije”
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 45-96.
PDF datoteka: HZ_23_4_GUJAS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VERA CILIGA
Naslov: Prilog poznavanju hrvatsko-slovenskih odnosa potkraj šezdesetih godina XIX stoljeća
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 97-115.
PDF datoteka: HZ_23_5_CILIGA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Program Mihovila Pavlinovića iz godine 1869
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 117-145.
PDF datoteka: HZ_23_6_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Problem Jurja Križanića u hrvatskoj i srpskoj literaturi
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 147-178.
PDF datoteka: HZ_23_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO PEROJEVIĆ
Naslov: Odjek Bečkog rata na Makarskom primorju i u Hercegovini (1683–1723)
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 179-214.
PDF datoteka: HZ_23_8_PEROJEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Ekonomski odnosi na posjedima rogovskog samostana u XV i XVI stoljeću
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 215-264.
PDF datoteka: HZ_23_9_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LUJO MARGETIĆ
Naslov: Neki pravni problemi u vezi s dopisom podbana Mihajla Živkovića od 5. XI 1459.
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 265-286.
PDF datoteka: HZ_23_10_MARGETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: Trgovina uljem u Dubrovniku u XIV veku / Desanka Dinić-Knežević
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 287-306.
PDF datoteka: HZ_23_11_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: A. Pavelić i Sl. Kvaternik kod Adolfa Hitlera u ljeto 1941
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 307-323.
PDF datoteka: HZ_23_12_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Jakov Volčić i njegova prepiska s kulturnim radnicima u Hrvatskoj u drugoj polovini XIX stoljeća
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 325-346.
PDF datoteka: HZ_23_13_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN GOLUB
Naslov: Neki arhivski materijali o ustanovama sv. Jeronima u Rimu
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 347-361.
PDF datoteka: HZ_23_14_GOLUB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV KURELAC
Naslov: Povijesni zapis nazvan “Anonimna [splitska] kronika” u rukopisu Naučne biblioteke u Zadru
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 363-374.
PDF datoteka: HZ_23_15_KURELAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Oko nekih ugovora između Dubrovnika i talijanskih gradova u XIII stoljeću
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 375-379.
PDF datoteka: HZ_23_16_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: Različite koncepcije pri izradbi prvoga 5-godišnjeg plana SSSR-a
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 381-389.
PDF datoteka: HZ_23_17_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MAREN MIHAJLOVIČ FREIDENBERG
Naslov: Srednjovjekovna trgovina u Dalmaciji : problemi i argumenti
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 391-410.
PDF datoteka: HZ_23_18_FREIDENBERG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: O nekim obilježjima trgovine dalmatinskih gradova u srednjem vijeku : u povodu priloga M. M. Frejdenberga, Srednjovjekovna trgovina u Dalmaciji - problemi i argumenti
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 411-442.
PDF datoteka: HZ_23_19_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGO GRAFENAUER
Naslov: Bilješke uz dvije diskusije u HZ XXI–XXII
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 443-449.
PDF datoteka: HZ_23_20_GRAFENAUER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OSTOJIĆ
Naslov: Petrus ego Zerni qui et Gumay filius
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 451-456.
PDF datoteka: HZ_23_21_OSTOJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: MARKO MIKOLIĆ
Naslov: Zbornik o priključenju Istre Jugoslaviji
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 457-462.
PDF datoteka: HZ_23_22_MIKOLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Milada Paulová, Tajný výbor (Maffie) a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916–1918, Praha 1968
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 462-468.
PDF datoteka: HZ_23_23_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Alba M. Kuntić, Počeci borbe za preporod bačkih Bunjevaca, Beograd 1969 (u nakladi autora)
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 468-471.
PDF datoteka: HZ_23_24_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O nekim novijim prilozima povijesti Vojne krajine 1848
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 471-475.
PDF datoteka: HZ_23_25_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Radovi I. I. Leščilovske iz gospodarske povijesti sjeverne Hrvatske od kraja XVIII st. do 1848.
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 475-481.
PDF datoteka: HZ_23_26_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ERCEG
Naslov: Slavko Gavrilović, Prilog istoriji trgovine i migracije Balkan - Podunavlje XVIII i XIX stoleća, Posebna izdanja SAN, CDXXXIII, 1969
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 481-483.
PDF datoteka: HZ_23_27_ERCEG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Ivo Smoljan, Neretva, Zagreb 1970
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 483-486.
PDF datoteka: HZ_23_28_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: M. Zjačić, Spisi zadarskih bilježnika Henrika i Creste Tarallo 1279–1308, Zadar 1959; M. Zjačić i J. Stipišić, Spisi zadarskih bilježnika Ivana Qualis, Nikole pok. Ivana, Gerarda iz Padove 1296–1337, Zadar 1969
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 486-490.
PDF datoteka: HZ_23_29_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZEF MIRDITA
Naslov: Iz istorije Albanaca - zbornik predavanja, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd 1969
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 490-493.
PDF datoteka: HZ_23_30_MIRDITA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADO OŠTRIĆ
Naslov: “Putovi revolucije”, 9, 1967
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 493-499.
PDF datoteka: HZ_23_31_OSTRIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN BACH
Naslov: Iz starog i novog Zagreba, I–IV, Zagreb, 1957–1968
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 499-512.
PDF datoteka: HZ_23_32_BACH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Pregled povijesnih priloga u “Pomorskom zborniku”, 1–8, 1963–70
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 513-516.
PDF datoteka: HZ_23_33_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: Historijski prilozi u Krčkom zborniku, I–III
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 516-522.
PDF datoteka: HZ_23_34_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRKO MITROVIĆ
Naslov: Istorijski radovi u Zborniku Matice srpske za društvene nauke, 31–54, Novi Sad, 1962–1969
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 522-530.
PDF datoteka: HZ_23_35_MITROVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 531-550.
PDF datoteka: HZ_23_36_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ INSTITUTA ZA HRVATSKU POVIJEST
Autor: NIKŠA STANČIĆ
Naslov: O postanku i djelatnosti Instituta za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 551-555.
PDF datoteka: HZ_23_37_STANCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBPOLEMIKA
Autor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: O jednom “plodu nezdravih pojava” u hrvatskoj historiografiji
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 557-558.
PDF datoteka: HZ_23_38_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Lukša Beritić
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 559-560.
PDF datoteka: HZ_23_39_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBSURADNICI
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 23-24 (1970-1971), str. 561-561.
PDF datoteka: HZ_23_40_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB