Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XIX-XX, broj 1-4, Sveučilišnom profesoru dr. Jaroslavu Šidaku, glavnom uredniku »Historijskog zbornika« u znak priznanja za dvadesetogodišnji požrtvovni i samoprijegorni urednički rad, kojim je izvanredno mnogo doprinio okupljanju napose mladih znanstvenih radnika i općenitom razvoju hrvatske historiografije, ovaj jubilarni svezak »Historijskog zbornika« posvećuje Upravni odbor »Povijesnog društva Hrvatske«, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Ivan Kampuš, Oleg Mandić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1966-1967, X, 704 stranice i poseban listić sa ispravcima. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1968. Tiskanje dovršeno 16. XII. 1968.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967).
PDF datoteka: HZ_19_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Bibliografija radova prof. dr Jaroslava Šidaka
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 1-8.
PDF datoteka: HZ_19_2_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914.
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 9-68.
PDF datoteka: HZ_19_3_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Šurminova akcija za osnivanje Hrvatske narodne stranke
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 69-85.
PDF datoteka: HZ_19_4_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MUHAMED HADŽIJAHIĆ
Naslov: Jedan neostvareni nacionalno-politički projekt u Bosni iz g. 1853
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 87-102.
PDF datoteka: HZ_19_5_HADZIJAHIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Prilog za povijest Senja i Karlobaga u drugoj polovici XVIII stoljeća
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 103-127.
PDF datoteka: HZ_19_6_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ALEKSANDR LJAVOVIČ GOLJDBERG
Naslov: Juraj Križanić u ruskoj historiografiji
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 129-140.
PDF datoteka: HZ_19_7_GOLJDBERG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ALEKSANDR LJAVOVIČ GOLJDBERG
Naslov: Juraj Križanić u ruskoj historiografiji
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 129-140.
PDF datoteka: HZ_19_7_GOLJDBERG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP ADAMČEK
Naslov: Susjedgradsko-stubičko vlastelinstvo uoči seljačke bune 1573
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 141-194.
PDF datoteka: HZ_19_8_ADAMCEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Prilog poznavanju tridesetine u XVI st. : (s osobitim obzirom na registre prihoda od tridesetine zagrebačkih trgovaca i račune zagrebačkog Gradeca)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 195-223.
PDF datoteka: HZ_19_9_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Diplomatička analiza isprava iz doba narodne dinastije (II dio)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 225-263.
PDF datoteka: HZ_19_10_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RELJA NOVAKOVIĆ
Naslov: Još o nekim pitanjima teritorijalnog prostranstva Srbije i Hrvatske sredinom X stoljeća
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 265-293.
PDF datoteka: HZ_19_11_NOVAKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUJE RENDIĆ MIOČEVIĆ
Naslov: Ilirski vladari u svjetlu epigrafskih i numizmatičkih izvora
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 295-310.
PDF datoteka: HZ_19_12_RENDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: LJUBO BOBAN
Naslov: Memorandum R. W. Seton-Watsona o prilikama u Jugoslaviji (1936)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 311-332.
PDF datoteka: HZ_19_13_BOBAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ČIZMIĆ
Naslov: O atentatu Stjepana Dojčića na komesara Ivana bar. Skerlecza 1913
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 333-339.
PDF datoteka: HZ_19_14_CIZMIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Dva priloga hrvatskoj povijesti od 1868–1871
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 341-368.
PDF datoteka: HZ_19_15_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OČAK
Naslov: Građa za povijest hrvatsko-ruskih veza u drugoj polovini XIX stoljeća
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 369-391.
PDF datoteka: HZ_19_16_OCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASILIJE KRESTIĆ
Naslov: Prilozi za biografiju Ivana Kukuljevića
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 393-404.
PDF datoteka: HZ_19_17_KRESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Brlićeva i Tkalčeva pisma patrijarhu Rajačiću i Garašaninu (1849–52)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 405-408.
PDF datoteka: HZ_19_18_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVE MAŽURAN
Naslov: Pakrački ili Cernički sandžak
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 409-412.
PDF datoteka: HZ_19_19_MAZURAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BARIŠA KREKIĆ
Naslov: Jedan mletački dokument o Nelipčićima
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 413-418.
PDF datoteka: HZ_19_20_KREKIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: Prilog proučavanju mera za vino u Dubrovniku u XIV veku
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 419-427.
PDF datoteka: HZ_19_21_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: O nekim problemima djelatnosti I. I. Tkalca u emigraciji : u povodu knjige Angela Tamborre, Imbro I. Tkalac e l’Italia, Roma 1966
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 429-446.
PDF datoteka: HZ_19_22_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VERA CILIGA
Naslov: O nekim “apologetskim” prikazima u povijesti : u povodu članka D. Kermavnera, O najnovejši apologiji hrvaške Narodne stranke, HZ, XVIII, 1965
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 447-465.
PDF datoteka: HZ_19_23_CILIGA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BERTOŠA
Naslov: Jedan prilog naseljavanju Istre u XVII stoljeću
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 467-483.
PDF datoteka: HZ_19_24_BERTOSA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: O nekim problemima razvitka ćirilske minuskule (“bosančice”) : u povodu rasprave A. Mladenovića, Prilog proučavanju razvitka naše ćirilice, Književnost i jezik, XII, 1965/3
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 485-499.
PDF datoteka: HZ_19_25_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Nekoliko riječi o kartularu samostana sv. Marije u Zadru
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 501-515.
PDF datoteka: HZ_19_26_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGO GRAFENAUER - NADA KLAIC
Naslov: Pripombe k “dvema torzoma” (= nedokončanima deloma) o srednjeveški hrvatski zgodovini / [Dodatak raspravi o “dvanaestero plemena”]
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 517-535.
PDF datoteka: HZ_19_27_GRAFENAUER-KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: O nekim problemima najstarije dubrovačke povijesti
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 537-547.
PDF datoteka: HZ_19_28_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: VLADO STRUGAR
Naslov: M. Zöller i K. Leszczyński, “Fall 7”, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin 1965
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 549-551.
PDF datoteka: HZ_19_29_STRUGAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: Aneksija Bosne i Hercegovine u novijoj jugoslavenskoj historiografiji
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 551-556.
PDF datoteka: HZ_19_30_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Znanstveno savjetovanje o 130-godišnjici hrvatskog narodnog preporoda
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 557-559.
PDF datoteka: HZ_19_31_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TEREZA GANZA-ARAS
Naslov: Radovi Zlatka Vince o povijesti književnog jezika i pravopisa u Dalmaciji
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 559-565.
PDF datoteka: HZ_19_32_GANZA-ARAS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Prilozi za povijest jugoslavenskih naroda u zborniku “Slavenski preporod”, Institut slavjanovedenija AN SSSR, Moskva 1966
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 565-569.
PDF datoteka: HZ_19_33_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prinos A. Lj. Goljdberga proučavanju Jurja Križanića
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 570-572.
PDF datoteka: HZ_19_34_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: E. S. Makova, Sostojanie zagrebskoj torgovli v seredine XVI v. po dannym tamoženyh zapisej gorodskoj kommuny, Sovetskoe slavjanovedenie, 4, Moskva 1966
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 572-575.
PDF datoteka: HZ_19_35_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Stanko Guldescu, History of Medieval Croatia, The Hague 1964
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 575-578.
PDF datoteka: HZ_19_36_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: J. Kalić-Mijušković, Beograd u srednjem veku, Beograd 1967
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 578-580.
PDF datoteka: HZ_19_37_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Moskovski simpozij o agrarnoj povijesti istočne Evrope, rujan 1965
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 581-584.
PDF datoteka: HZ_19_38_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BARIŠA KREKIĆ
Naslov: Georgije Ostrogorski, Serska oblast posle Dušanove smrti, pos. izd. Vizantološkog instituta, 9, Beograd 1965
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 584-588.
PDF datoteka: HZ_19_39_KREKIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: AMAN PRAKASH CHAND
Naslov: Tri biografije o B. Mussoliniju : Laura Fermi, Mussolini, Chicago — London 1961; Christopher Hibbert, Benito Mussolini, London 1962; Ivone Kirkpatrick, Mussolini — Study of a Demagogue, London 1964
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 588-593.
PDF datoteka: HZ_19_40_CHAND.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru, XI–XII, 1965
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 593-597.
PDF datoteka: HZ_19_41_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Anali Historijskog instituta JAZU Dubrovnik, X–XI, 1962–63 (izašli 1966)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 597-599.
PDF datoteka: HZ_19_42_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA ENGELSFELD
Naslov: Zbornik radova iz pravne historije posvećen Albertu Vajsu
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 599-603.
PDF datoteka: HZ_19_43_ENGELSFELD.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Historijski prilozi u “Sinjskoj spomenici”, Sinj 1965, izdanje Franjevačkog provincijalata u Splitu (urednici J. Soldo i J. Šetka)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 604-606.
PDF datoteka: HZ_19_44_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADO OŠTRIĆ
Naslov: “Putovi revolucije”, 1–2, 1963; 3–4, 1964; 5, 1965; 6 i 7–8, 1966
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 606-617.
PDF datoteka: HZ_19_45_OSTRIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Historijski prilozi u “Zadarskoj reviji”, XIV –XV, 1965–1966
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 618-620.
PDF datoteka: HZ_19_46_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 621-651.
PDF datoteka: HZ_19_47_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj Upravnog odbora Povijesnog društva Hrvatske (godišnja skupština 20. I. 1967)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 653-668.
PDF datoteka: HZ_19_48_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Sadržaj “Historijskog zbornika” I–XX (1948 –1967)
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 671-699.
PDF datoteka: HZ_19_49_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Popis suradnika u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 701-701.
PDF datoteka: HZ_19_50_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Ispravci [posebni listić]
Historijski zbornik 19-20 (1966-1967), str. 0-0.
PDF datoteka: HZ_19_51_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kB