Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XVIII, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Ivan Kampuš, Oleg Mandić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1965, VIII, 428 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1966.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 18 (1965).
PDF datoteka: HZ_18_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Hrvatska historiografija 1955–65. (I dio)
Historijski zbornik 18 (1965), str. 1-46.
PDF datoteka: HZ_18_2_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBO BOBAN
Naslov: Iz historije odnosa između Vl. Mačeka i dvora u vrijeme šestojanuarskog režima : (odnosi do oktroiranog Ustava od 3. IX 1931.)
Historijski zbornik 18 (1965), str. 47-88.
PDF datoteka: HZ_18_3_BOBAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRKO VALENTIĆ
Naslov: Osnovni problemi u ekonomici hrvatsko-slavonske Vojne krajine
Historijski zbornik 18 (1965), str. 89-102.
PDF datoteka: HZ_18_4_VALENTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR STOJANČEVIĆ
Naslov: Vuk Karadžić i knez Miloš Obrenović
Historijski zbornik 18 (1965), str. 103-118.
PDF datoteka: HZ_18_5_STOJANCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Otpor prema apsolutizmu u Slavoniji i Hrvatskoj 1821–1825
Historijski zbornik 18 (1965), str. 119-128.
PDF datoteka: HZ_18_6_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Prilog pitanju postanka varoši Gradeca kraj Zagreba
Historijski zbornik 18 (1965), str. 129-139.
PDF datoteka: HZ_18_7_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Diplomatička analiza isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara (I dio)
Historijski zbornik 18 (1965), str. 141-188.
PDF datoteka: HZ_18_8_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: IVAN JELIĆ
Naslov: Prvomajske demonstracije u Zagrebu 1940
Historijski zbornik 18 (1965), str. 189-201.
PDF datoteka: HZ_18_9_JELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBO BOBAN
Naslov: Jedno pismo Sv. Pribićevića iz vremena šestojanuarskog režima
Historijski zbornik 18 (1965), str. 203-213.
PDF datoteka: HZ_18_10_BOBAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANDRIJA LAINOVIĆ
Naslov: Nikola Pašić o dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917
Historijski zbornik 18 (1965), str. 215-218.
PDF datoteka: HZ_18_11_LAINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: O kreditnom sistemu u Makedoniji u XIX stoljeću i na početku XX stoljeća
Historijski zbornik 18 (1965), str. 219-238.
PDF datoteka: HZ_18_12_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZOLTàN SàRKöZI
Naslov: Prilog historiji južnoslavenskih putujućih poljoprivrednih radnika (1805–1914) / prev. Ivan Meden
Historijski zbornik 18 (1965), str. 239-243.
PDF datoteka: HZ_18_13_SARKOZI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Dopunski podaci o ulozi Mojsija Georgijevića u revoluciji 1848–49
Historijski zbornik 18 (1965), str. 245-250.
PDF datoteka: HZ_18_14_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: DUŠAN KERMAVNER
Naslov: O najnovejši apologiji hrvaške Narodne stranke
Historijski zbornik 18 (1965), str. 251-283.
PDF datoteka: HZ_18_15_KERMAVNER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Dva torza o srednjovjekovnoj hrvatskoj povijesti
Historijski zbornik 18 (1965), str. 285-300.
PDF datoteka: HZ_18_16_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GUNNAR HERING
Naslov: Marginalije uz prilog G. G. Arnakisa “Byzantium and Greece” / prev. Tamara Marčetić
Historijski zbornik 18 (1965), str. 301-309.
PDF datoteka: HZ_18_17_HERING.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilozi Ž. Avramovskog vanjskoj politici Jugoslavije između dva rata
Historijski zbornik 18 (1965), str. 311-314.
PDF datoteka: HZ_18_18_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Građa o stvaranju jugoslovenske države (1. I - 20. XII 1918), priredili dr Dragoslav Janković i dr Bogdan Krizman, Institut društvenih nauka, Beograd 1964
Historijski zbornik 18 (1965), str. 314-321.
PDF datoteka: HZ_18_19_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Novi radovi o razvoju češkoslavenske socijalne demokracije do g. 1890
Historijski zbornik 18 (1965), str. 321-324.
PDF datoteka: HZ_18_20_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: M. Šesták, Revolučni spolupráce E. Kvaternika s J. V. Fričem v letech 1863–1864, Prag, 1965, Rozpravy Československé akademie věd, 75/1
Historijski zbornik 18 (1965), str. 324-332.
PDF datoteka: HZ_18_21_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Jovanka Mijušković, Dodeljivanje dubrovačkog građanstva u srednjem veku, Glas SANU, CCXLVI, Odeljenje društ. nauka, 9 (1961)
Historijski zbornik 18 (1965), str. 332-335.
PDF datoteka: HZ_18_22_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Maja Novak, Autonomija dalmatinskih komuna pod Venecijom, Zadar 1965, Institut JAZU
Historijski zbornik 18 (1965), str. 335-339.
PDF datoteka: HZ_18_23_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Novi radovi iz ćirilske epigrafije i paleografije
Historijski zbornik 18 (1965), str. 340-355.
PDF datoteka: HZ_18_24_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: Charles Verlinden, L’esclavage dans l’Europe médiévale, tome premier, Brugge 1955
Historijski zbornik 18 (1965), str. 355-357.
PDF datoteka: HZ_18_25_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PETAR STRČIĆ
Naslov: Jadranski zbornik, I-V, Rijeka-Pula 1956-1962
Historijski zbornik 18 (1965), str. 357-371.
PDF datoteka: HZ_18_26_STRCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: O nekim prilozima novijoj povijesti Dalmacije
Historijski zbornik 18 (1965), str. 371-377.
PDF datoteka: HZ_18_27_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: “Dubrovnik”, 1962–1964
Historijski zbornik 18 (1965), str. 377-381.
PDF datoteka: HZ_18_28_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TRPIMIR MACAN
Naslov: Povijesni prilozi u “Zadarskoj reviji”, VII–XIII, 1958–1964
Historijski zbornik 18 (1965), str. 381-388.
PDF datoteka: HZ_18_29_MACAN.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 18 (1965), str. 389-418.
PDF datoteka: HZ_18_30_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ POVIJESNOG DRUŠTVA HRVATSKE
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj Upravnog odbora Povijesnog društva Hrvatske o radu za razdoblje 1964/65. godine
Historijski zbornik 18 (1965), str. 419-428.
PDF datoteka: HZ_18_31_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBIZ REDAKCIJE
Naslov: Popis suradnika u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 18 (1965), str. 429-429.
PDF datoteka: HZ_18_32_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB