Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XVII, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Oleg Mandić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Tajnik redakcije: Ivan Kampuš, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1964, VIII, 532 stranice. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1965.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 17 (1964).
PDF datoteka: HZ_17_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Geneza Frankove stranke
Historijski zbornik 17 (1964), str. 1-83.
PDF datoteka: HZ_17_2_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VERA CILIGA
Naslov: Narodna stranka i južnoslavensko pitanje (1866-70)
Historijski zbornik 17 (1964), str. 85-114.
PDF datoteka: HZ_17_3_CILIGA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Prilozi istoriji seljačkih nemira u Hrvatskoj i Slavoniji 1778–1848
Historijski zbornik 17 (1964), str. 115-181.
PDF datoteka: HZ_17_4_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Djelatnost trgovinsko-gospodarske komisije Hrv. kralj. vijeća (1769–79)
Historijski zbornik 17 (1964), str. 183-212.
PDF datoteka: HZ_17_5_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGO GRAFENAUER
Naslov: Razvoj i struktura države karantanskih Slavena od VII do IX stoleća
Historijski zbornik 17 (1964), str. 213-225.
PDF datoteka: HZ_17_6_GRAFENAUER.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Odnosi Jugoslavije s Njemačkom i Italijom 1937–41
Historijski zbornik 17 (1964), str. 227-257.
PDF datoteka: HZ_17_7_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ARPAD LEBL
Naslov: Hrvatsko pitanje kroz prizmu ugarskog parlamenta 1892–1918
Historijski zbornik 17 (1964), str. 259-301.
PDF datoteka: HZ_17_8_LEBL.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: DUŠAN PLENČA
Naslov: O nekim problemima teorije o karakteru NOP-a u Jugoslaviji
Historijski zbornik 17 (1964), str. 303-310.
PDF datoteka: HZ_17_9_PLENCA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZVONIMIR KULUNDŽIĆ
Naslov: O vezama frankovaca i radikala od god. 1918. do 1941.
Historijski zbornik 17 (1964), str. 311-317.
PDF datoteka: HZ_17_10_KULUNDZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN JELIĆ
Naslov: Korespondencija Mihovila Pavlinovića
Historijski zbornik 17 (1964), str. 319-326.
PDF datoteka: HZ_17_11_JELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: O nekim problemima iz historije Vojne krajine, I.: (povodom rasprave dr. Miše Semjana, Istorija krajišnika i kućne zadruge u ratnoj državi)
Historijski zbornik 17 (1964), str. 327-357.
PDF datoteka: HZ_17_12_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR VALENTIĆ
Naslov: O nekim problemima Vojne krajine u XIX stoljeću: historiografsko-kritički osvrt
Historijski zbornik 17 (1964), str. 359-383.
PDF datoteka: HZ_17_13_VALENTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Još jednom o ilirskom “Branislavu”
Historijski zbornik 17 (1964), str. 385-392.
PDF datoteka: HZ_17_14_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: O dubrovačkom patricijatu u XIV stoljeću
Historijski zbornik 17 (1964), str. 393-411.
PDF datoteka: HZ_17_15_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: U povodu priloga Lj. Karamana, O nekim pitanjima hrvatske povijesti do XIII stoljeća, HZ, XV, 1962
Historijski zbornik 17 (1964), str. 413-422.
PDF datoteka: HZ_17_16_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VELJKO GORTAN
Naslov: Natpis na mramornom stupu splitskog nadbiskupa Pavla
Historijski zbornik 17 (1964), str. 423-429.
PDF datoteka: HZ_17_17_GORTAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN OSTOJIĆ
Naslov: Dei servi u kartularu Sv. Petra u Selu
Historijski zbornik 17 (1964), str. 431-436.
PDF datoteka: HZ_17_18_OSTOJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Raffaele Calopietra [Colapietra!], Leonida Bissolati, ed. Feltrinelli, Milano 1958
Historijski zbornik 17 (1964), str. 437-442.
PDF datoteka: HZ_17_19_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIN PAVLINOVIĆ
Naslov: A. Palavršić i Benedikta Zelić, Korespondencija Mihovila Pavlinovića, Split, Historijski arhiv, IV, 1962
Historijski zbornik 17 (1964), str. 442-447.
PDF datoteka: HZ_17_20_PAVLINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: N. Radojčić, Die wichtigsten Darstellungen der Geschichte Bosniens, Südost-Forschungen, XIX, München 1960
Historijski zbornik 17 (1964), str. 448-449.
PDF datoteka: HZ_17_21_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠANKA DINIĆ-KNEŽEVIĆ
Naslov: Vuk Vinaver, Prilozi istoriji plemenitih metala, cena i nadnica (srednjevekovni Dubrovnik), Istoriski glasnik, 1960, 1–2
Historijski zbornik 17 (1964), str. 450-451.
PDF datoteka: HZ_17_22_DINIC-KNEZEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: S. Ćirković, O “Đakovačkom ugovoru”, I[storijski] g[lasnik], 1962, 1–4
Historijski zbornik 17 (1964), str. 451-455.
PDF datoteka: HZ_17_23_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: Neki sovjetski radovi o ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj
Historijski zbornik 17 (1964), str. 455-457.
PDF datoteka: HZ_17_24_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: M. Crouzet, L’époque contemporaine, Histoire générale des civilisations, VII, Paris 1959
Historijski zbornik 17 (1964), str. 457-465.
PDF datoteka: HZ_17_25_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: Die Sansculotten von Paris, Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793–1794, izradili Walter Markov i Albert Soboul, s predgovorom Georgesa Lefebvrea, Berlin 1957
Historijski zbornik 17 (1964), str. 465-473.
PDF datoteka: HZ_17_26_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: M. O. Kosven, Semejnaja obščina i patronimija, Akademija nauka SSSR, Moskva 1963
Historijski zbornik 17 (1964), str. 473-476.
PDF datoteka: HZ_17_27_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Radovi Instituta JAZU, X, Zadar 1963
Historijski zbornik 17 (1964), str. 476-481.
PDF datoteka: HZ_17_28_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 13, Split 1961 (izašlo 1963)
Historijski zbornik 17 (1964), str. 482-485.
PDF datoteka: HZ_17_29_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Arhivski vjesnik, III, Zagreb 1960
Historijski zbornik 17 (1964), str. 486-488.
PDF datoteka: HZ_17_30_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Arhivist, IX, 3/4 —XII, 2, 1959–1962
Historijski zbornik 17 (1964), str. 489-491.
PDF datoteka: HZ_17_31_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMISLAV RAUKAR
Naslov: Glasnik arhiva i Društva arhivista Bosne i Hercegovine, 1–3, Sarajevo 1961–63
Historijski zbornik 17 (1964), str. 491-495.
PDF datoteka: HZ_17_32_RAUKAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Agrártörténeti szemle, V, 1963 (1–2, 3, 4, Supplementum)
Historijski zbornik 17 (1964), str. 496-500.
PDF datoteka: HZ_17_33_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 17 (1964), str. 501-520.
PDF datoteka: HZ_17_34_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Autor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Izvještaj Upravnog odbora o radu PDH-e 1963-64
Historijski zbornik 17 (1964), str. 521-525.
PDF datoteka: HZ_17_35_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: XII međunarodni kongres historijskih nauka u Beču 1965
Historijski zbornik 17 (1964), str. 525-529.
PDF datoteka: HZ_17_36_ANONIM.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 17 (1964), str. 533-533.
PDF datoteka: HZ_17_37_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB