Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XVI, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Tajnik redakcije: Ivan Kampuš, Izdaje Povijesno društvo Hvatske – Zagreb, Zagreb 1963, VIII, 380 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1964.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 16 (1963).
PDF datoteka: HZ_16_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O tobožnjoj detronizaciji Habsburgovaca u Hrvatskom saboru 1848
Historijski zbornik 16 (1963), str. 1-34.
PDF datoteka: HZ_16_2_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VACLAV ŽAČEK
Naslov: Češko i poljsko učešće u postanku Garašaninova “Načertanija” (1844)
Historijski zbornik 16 (1963), str. 35-56.
PDF datoteka: HZ_16_3_ZACEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Prilog istoriji seljačkih nemira u Pokuplju od kraja XVII do kraja XVIII stoleća
Historijski zbornik 16 (1963), str. 57-130.
PDF datoteka: HZ_16_4_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR KOŠĆAK
Naslov: Položaj Vinodola u hrvatskoj feudalnoj državi
Historijski zbornik 16 (1963), str. 131-146.
PDF datoteka: HZ_16_5_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: DUŠAN KERMAVNER
Naslov: Dva pisma Milana Makanca Josipu Jurčiču: (prilog historiji hrvatsko-slovenskih odnosa)
Historijski zbornik 16 (1963), str. 147-158.
PDF datoteka: HZ_16_6_KERMAVNER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAKŠA RAVLIĆ
Naslov: Ilirska čitaonica u Zagrebu
Historijski zbornik 16 (1963), str. 159-215.
PDF datoteka: HZ_16_7_RAVLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Stanovništvo i magistrat grada Karlovca potkraj XVIII st. (1785–87)
Historijski zbornik 16 (1963), str. 217-224.
PDF datoteka: HZ_16_8_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: BENEDIKTA ZELIĆ-BUČAN
Naslov: Prilog diskusiji o Mihovilu Pavlinoviću
Historijski zbornik 16 (1963), str. 225-234.
PDF datoteka: HZ_16_9_ZELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VERA CILIGA
Naslov: O nekim pitanjima u vezi s političkom djelatnošću Ivana Vončine 1868–73. : (u povodu knjige J. Horvata, “Povijest novinstva Hrvatske 1771–1939.”, Zagreb 1962)
Historijski zbornik 16 (1963), str. 235-247.
PDF datoteka: HZ_16_10_CILIGA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBOMIR DURKOVIĆ JAKŠIĆ
Naslov: Nekolike primedbe o Liščevom članku “Oko ‘Branislava’ i njegova urednika”
Historijski zbornik 16 (1963), str. 249-267.
PDF datoteka: HZ_16_11_DURKOVIC-JAKSIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JULIJAN VLADIMIROVIČ BROMLEJ
Naslov: Još jednom o pitanju razvoja feudalne rente u Hrvatskoj potkraj XV i u XVI stoljeću : (u povodu članka N. Klaić, O razvitku feudalne rente u Hrvatskoj i Slavoniji u XV i XVI stoljeću, Radovi Filozofskog fakulteta, Odsjek za povijest, 3, Zagreb 1960) / prev. Milenko Popović
Historijski zbornik 16 (1963), str. 269-289.
PDF datoteka: HZ_16_12_BROMLEJ.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: IVAN JELIĆ
Naslov: Novi prilozi o narodnom preporodu u Dalmaciji
Historijski zbornik 16 (1963), str. 291-301.
PDF datoteka: HZ_16_13_JELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASILIJE KRESTIĆ
Naslov: Slavko Gavrilović, Srem u revoluciji 1848–1849, Posebna izdanja SAN, CCCLIX, Beograd 1963
Historijski zbornik 16 (1963), str. 301-303.
PDF datoteka: HZ_16_14_KRESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Ivan Erceg, Kmetsko-feudalni odnosi na komorskim imanjima u Vinodolu i Gorskom kotaru neposredno prije marijoterezijanske regulacije, Zbornik Hist. instituta JAZU u Zagrebu, 4, 1961
Historijski zbornik 16 (1963), str. 303-310.
PDF datoteka: HZ_16_15_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: M. J. Dinić, Za istoriju rudarstva u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni, I–II, Beograd 1955. i 1962.
Historijski zbornik 16 (1963), str. 310-315.
PDF datoteka: HZ_16_16_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Stj. Antoljak, Izumiranja i nestanak hrvatskog plemstva u okolici Zadra, Radovi instituta JAZU, IX, Zadar 1962
Historijski zbornik 16 (1963), str. 315-319.
PDF datoteka: HZ_16_17_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, VIII–IX, 1960–61
Historijski zbornik 16 (1963), str. 319-323.
PDF datoteka: HZ_16_18_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Radovi Instituta JAZU, IX, Zadar 1962
Historijski zbornik 16 (1963), str. 323-326.
PDF datoteka: HZ_16_19_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA ENGELSFELD
Naslov: Zbornik Pravnog fakulteta, XII, 3–4, Zagreb 1962
Historijski zbornik 16 (1963), str. 326-329.
PDF datoteka: HZ_16_20_ENGELSFELD.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ČEDOMIR POPOV
Naslov: Zbornik za društvene nauke, 22 do 30, Matica srpska, Novi Sad 1959–61
Historijski zbornik 16 (1963), str. 329-339.
PDF datoteka: HZ_16_21_POPOV.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Agrártörténeti szemle, IV, Budapest 1962
Historijski zbornik 16 (1963), str. 339-344.
PDF datoteka: HZ_16_22_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Victor S. Mamatey, The United States and East Central Europe, 1914–1918 — A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1957
Historijski zbornik 16 (1963), str. 345-351.
PDF datoteka: HZ_16_23_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Naslov: Izvještaj o Glavnoj godišnjoj skupštini Povijesnog društva Hrvatske 12. V. 1963.
Historijski zbornik 16 (1963), str. 353-364.
PDF datoteka: HZ_16_24_ANONIM.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 16 (1963), str. 365-376.
PDF datoteka: HZ_16_25_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Dr. Mijo Mirković (28. IX 1898 — 16. II 1963)
Historijski zbornik 16 (1963), str. 377-380.
PDF datoteka: HZ_16_26_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 16 (1963), str. 381-381.
PDF datoteka: HZ_16_27_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB