Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XV, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hvatske – Zagreb, Zagreb 1962, VIII, 360 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1963.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 15 (1962).
PDF datoteka: HZ_15_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: LJUBO BOBAN
Naslov: Držanje srbijanskih opozicionih stranaka povodom Zagrebačkih punktacija (1932–33)
Historijski zbornik 15 (1962), str. 1-40.
PDF datoteka: HZ_15_2_BOBAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Veze između frankovaca i radikala od 1922–1925
Historijski zbornik 15 (1962), str. 41-59.
PDF datoteka: HZ_15_3_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Osnovni problemi pravaške politike 1878–1887
Historijski zbornik 15 (1962), str. 61-120.
PDF datoteka: HZ_15_4_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIN PAVLINOVIĆ
Naslov: Odnosi između Natka Nodila i Mihovila Pavlinovića od 1852–1887
Historijski zbornik 15 (1962), str. 121-139.
PDF datoteka: HZ_15_5_PAVLINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VALDEMAR LUNAČEK
Naslov: Hrvatski kameralist Nikola Škrlec Lomnički
Historijski zbornik 15 (1962), str. 141-181.
PDF datoteka: HZ_15_6_LUNACEK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Seljačke bune u XVII stoljeću u Hrvatskoj (III. dio)
Historijski zbornik 15 (1962), str. 183-216.
PDF datoteka: HZ_15_7_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Povjerljive veze između “Jugoslavenskog odbora” i domaćih političara za I svjetskog rata
Historijski zbornik 15 (1962), str. 217-229.
PDF datoteka: HZ_15_8_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASILIJE KRESTIĆ
Naslov: Zagrebačke demonstracije i bekstvo Milana Makanca u Beograd 1862
Historijski zbornik 15 (1962), str. 231-242.
PDF datoteka: HZ_15_9_KRESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Pisma episkopa J. Putnika o seljačkom pokretu u Slavoniji 1815–1816
Historijski zbornik 15 (1962), str. 243-256.
PDF datoteka: HZ_15_10_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: LJUBO KARAMAN
Naslov: O nekim pitanjima hrvatske povijesti do XIII st.
Historijski zbornik 15 (1962), str. 257-269.
PDF datoteka: HZ_15_11_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Problem Zvonimirove smrti u novijoj literaturi
Historijski zbornik 15 (1962), str. 271-288.
PDF datoteka: HZ_15_12_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Hrvatski narodni preporod u Istri u našoj novijoj historiografiji
Historijski zbornik 15 (1962), str. 289-295.
PDF datoteka: HZ_15_13_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: V. Vojvodić, Rad Srbije na političkoj propagandi u Bosni i Hercegovini (1868–1873), Istoriski glasnik, 1960
Historijski zbornik 15 (1962), str. 295-298.
PDF datoteka: HZ_15_14_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Prilozi I. Ercega za ekonomsku historiju prekokupske Hrvatske i Primorja
Historijski zbornik 15 (1962), str. 298-301.
PDF datoteka: HZ_15_15_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Dr Miroslava Despot, Pokušaji manufakture u građanskoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, 12, 1962
Historijski zbornik 15 (1962), str. 301-303.
PDF datoteka: HZ_15_16_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Nov prilog za razvitak trgovinskog prometa prema Hrvatskom primorju potkraj XVIII st. : D. Kosáry, Egy gazdasági utazás a II. József-kori Magyarországon (Gospodarsko putovanje po Ugarskoj u vrijeme Josipa II.), Agrártörténeti szemle, 1962, 1–2
Historijski zbornik 15 (1962), str. 303-307.
PDF datoteka: HZ_15_17_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MUHAMED HADŽIJAHIĆ
Naslov: Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk, Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Djela, XIV, Sarajevo 1959
Historijski zbornik 15 (1962), str. 307-309.
PDF datoteka: HZ_15_18_HADZIJAHIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP BUTURAC
Naslov: Stjepan Pavičić, Seobe i naselja u Lici, Zbornik za narodni život i običaje JAZU, 41, Zagreb 1962
Historijski zbornik 15 (1962), str. 309-313.
PDF datoteka: HZ_15_19_BUTURAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN SOLDO
Naslov: Ives Édouard Boeglin, Pučki kotari u Poljicima, Istorijski časopis, VIII, 1959
Historijski zbornik 15 (1962), str. 314-316.
PDF datoteka: HZ_15_20_SOLDO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN KAMPUŠ
Naslov: Novi prilozi o lokrumskim falsifikatima i Desinoj darovnici pulsanskim benediktincima
Historijski zbornik 15 (1962), str. 317-324.
PDF datoteka: HZ_15_21_KAMPUS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Cvito Fisković, Starokršćanski ulomci iz Dubrovnika, Starinar, NS, IX–X (1958–1959)
Historijski zbornik 15 (1962), str. 325-327.
PDF datoteka: HZ_15_22_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Beritićev zbornik, Dubrovnik 1960
Historijski zbornik 15 (1962), str. 327-330.
PDF datoteka: HZ_15_23_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 15 (1962), str. 331-345.
PDF datoteka: HZ_15_24_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Dr Josip Matasović (18. VIII 1892 — 10. II 1962)
Historijski zbornik 15 (1962), str. 347-351.
PDF datoteka: HZ_15_25_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BARTOL ZMAJIĆ
Naslov: Ivan Rengjeo
Historijski zbornik 15 (1962), str. 353-357.
PDF datoteka: HZ_15_26_ZMAJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 15 (1962), str. 359-359.
PDF datoteka: HZ_15_27_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB