Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XIV, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1961, VIII, 372 stranice. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1962.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 14 (1961).
PDF datoteka: HZ_14_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Virovitička županija u revoluciji 1848-1849
Historijski zbornik 14 (1961), str. 1-73.
PDF datoteka: HZ_14_2_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O uredniku i značenju ilirskog “Branislava” (1844–45)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 75-87.
PDF datoteka: HZ_14_3_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Seljačke bune u Hrvatskoj u XVII stoljeću (II. dio)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 89-118.
PDF datoteka: HZ_14_4_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO ŠUNJIĆ
Naslov: Prilozi za istoriju bosansko-venecijanskih odnosa 1420–1463
Historijski zbornik 14 (1961), str. 119-145.
PDF datoteka: HZ_14_5_SUNJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: DRAGO GIZDIĆ
Naslov: Dalmacija u periodu obnove od oslobođenja do svršetka rata : (zapisi i bilješke)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 147-165.
PDF datoteka: HZ_14_6_GIZDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Srpska vrhovna komanda u danima raspada Austro-Ugarske 1918
Historijski zbornik 14 (1961), str. 167-216.
PDF datoteka: HZ_14_7_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASO VOJVODIĆ
Naslov: Izvještaji Rada Čuića o Rakovičkoj buni (1871)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 217-223.
PDF datoteka: HZ_14_8_VOJVODIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VERA CILIGA
Naslov: Prilog ocjeni Rujanskog manifesta Narodne stranke od 20. IX 1871.
Historijski zbornik 14 (1961), str. 225-230.
PDF datoteka: HZ_14_9_CILIGA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASILIJE KRESTIĆ
Naslov: “Slavjanski jug” Đure Klarića (1867/8)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 231-238.
PDF datoteka: HZ_14_10_KRESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Prilog pitanju nestanka bosanskih bogumila (patarena)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 239-242.
PDF datoteka: HZ_14_11_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: IGOR KARAMAN
Naslov: O nekim osnovnim problemima ekonomskosocijalnog razvoja na području Slavonije i Srijema u početku XIX stoljeća : (u povodu rada S. Gavrilovića: “Agrarni pokreti u Sremu i Slavoniji početkom XIX veka”, Beograd 1960)
Historijski zbornik 14 (1961), str. 243-254.
PDF datoteka: HZ_14_12_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Neka razjašnjenja povodom napisa I. Karamana
Historijski zbornik 14 (1961), str. 254-259.
PDF datoteka: HZ_14_13_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: O jednoj “naučnoj” diskusiji
Historijski zbornik 14 (1961), str. 259-267.
PDF datoteka: HZ_14_14_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Janko Jeri, Tržaško vprašanje po drugi svetovni vojni — tri faze diplomatskega boja, Ljubljana 1961
Historijski zbornik 14 (1961), str. 269-272.
PDF datoteka: HZ_14_15_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN JELIĆ
Naslov: Prilozi historiji narodnooslobodilačkog pokreta u Dalmaciji
Historijski zbornik 14 (1961), str. 272-276.
PDF datoteka: HZ_14_16_JELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Bogdan Stojsavljević, Gornjaci — prilog proučavanju gornočinženih agrarnih odnosa; Šuma i paša — u borbi sela u Hrvatskoj i Slavoniji poslije 1848, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, knjiga 9 i 11, Zagreb 1959. i 1961.
Historijski zbornik 14 (1961), str. 276-281.
PDF datoteka: HZ_14_17_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: I. Karaman, Postanak i značenje privremenog urbara za Hrvatsku iz god. 1755, Radovi Filozofskog fakulteta, Odsjek za povijest, 4, Zagreb 1962
Historijski zbornik 14 (1961), str. 281-284.
PDF datoteka: HZ_14_18_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Dva pokušaja iz područja historije Vojne krajine
Historijski zbornik 14 (1961), str. 284-295.
PDF datoteka: HZ_14_19_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MUHAMED HADŽIJAHIĆ
Naslov: M. Ekmečić, Ustanak u Bosni 1875–1878, Sarajevo 1960
Historijski zbornik 14 (1961), str. 295-296.
PDF datoteka: HZ_14_20_HADZIJAHIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Prilozi L. Katića povijesti Splita i okolice
Historijski zbornik 14 (1961), str. 297-307.
PDF datoteka: HZ_14_21_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: D. Kovačević, Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni, Sarajevo 1961
Historijski zbornik 14 (1961), str. 307-310.
PDF datoteka: HZ_14_22_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: O nekim prilozima B. Primova problemu bogumilstva
Historijski zbornik 14 (1961), str. 311-317.
PDF datoteka: HZ_14_23_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MATE UJEVIĆ
Naslov: Madžarska historijska bibliografija 1825–67, IV svezak
Historijski zbornik 14 (1961), str. 317-320.
PDF datoteka: HZ_14_24_UJEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, VI–VII, 1959
Historijski zbornik 14 (1961), str. 320-323.
PDF datoteka: HZ_14_25_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Luigi Salvatorelli e Giovanni Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Giulio Einaudi editore, Torino 1957
Historijski zbornik 14 (1961), str. 324-328.
PDF datoteka: HZ_14_26_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE RASPRAVE
Autor: VLADIMIR KOŠČAK
Naslov: Strossmayerova ostavština u JAZU
Historijski zbornik 14 (1961), str. 329-353.
PDF datoteka: HZ_14_27_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 14 (1961), str. 355-369.
PDF datoteka: HZ_14_28_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika
Historijski zbornik 14 (1961), str. 371-371.
PDF datoteka: HZ_14_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kB