Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina XIII, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Konstantin Bastaić, Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1960, VIII, 348 stranica. [Tisak Štamparskog zavoda »Ognjen Prica« u Zagrebu – 1961.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 13 (1960).
PDF datoteka: HZ_13_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Srpska vlada i počeci Jugoslavenskog odbora
Historijski zbornik 13 (1960), str. 1-45.
PDF datoteka: HZ_13_2_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Agrarni nemiri u Križevačkoj i Varaždinskoj županiji 1848–1850
Historijski zbornik 13 (1960), str. 47-110.
PDF datoteka: HZ_13_3_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Periodizacija historije Vojne krajine (XV–XIX st.)
Historijski zbornik 13 (1960), str. 111-117.
PDF datoteka: HZ_13_4_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Seljačke bune u XVII. stoljeću u Hrvatskoj (I. dio)
Historijski zbornik 13 (1960), str. 119-154.
PDF datoteka: HZ_13_5_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP VRANA
Naslov: Isprave zahumskih vladara iz XI. i XII. st. o Babinu Polju na otoku Mljetu
Historijski zbornik 13 (1960), str. 155-166.
PDF datoteka: HZ_13_6_VRANA.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilozi historiji stranačkih odnosa u Hrvatskoj uoči 1848
Historijski zbornik 13 (1960), str. 167-207.
PDF datoteka: HZ_13_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAVA DESPOT
Naslov: Križevačka manufaktura peći i suđa u XVIII. st.
Historijski zbornik 13 (1960), str. 209-214.
PDF datoteka: HZ_13_8_DESPOT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilozi historiji stranačkih odnosa u Hrvatskoj uoči 1848
Historijski zbornik 13 (1960), str. 167-207.
PDF datoteka: HZ_13_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAVA DESPOT
Naslov: Križevačka manufaktura peći i suđa u XVIII. st.
Historijski zbornik 13 (1960), str. 209-214.
PDF datoteka: HZ_13_8_DESPOT.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: JAKŠA RAVLIĆ
Naslov: Prilozi Lj. Jonkea povijesti hrvatskoga književnog jezika
Historijski zbornik 13 (1960), str. 215-221.
PDF datoteka: HZ_13_9_RAVLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Prilozi Lj. Jonkea povijesti hrvatskoga književnog jezika
Historijski zbornik 13 (1960), str. 221-226.
PDF datoteka: HZ_13_10_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: Vojislav J. Vučković, Neuspela politička akcija Matije Bana 1860–1861, Istoriski časopis, IX–X, Beograd 1960
Historijski zbornik 13 (1960), str. 226-234.
PDF datoteka: HZ_13_11_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO MEDEN
Naslov: Endre Kovács, Magyar-délszláv megbékélési törekvések 1848/49-ben (Pomirbena nastojanja između Mađara i Južnih Slavena 1848/49), Budapest 1958
Historijski zbornik 13 (1960), str. 234-239.
PDF datoteka: HZ_13_12_MEDEN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: J. Ravlić, “Tajno društvo za osnivanje slavenskog carstva” u puku “Karl Ferdinand” br. 51 u Veneciji god. 1844, Radovi Instituta JAZU u Zadru, III, 1957
Historijski zbornik 13 (1960), str. 239-241.
PDF datoteka: HZ_13_13_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Stjepan Antoljak, Pobiranje marturine, crkvene desetine i vojšćine u zadarskom distriktu (1435), Starine, JAZU, 49, 1959
Historijski zbornik 13 (1960), str. 241-244.
PDF datoteka: HZ_13_14_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Miho Barada, Prilozi kronologiji hrvatske povijesti (1062–1075), Rad JAZU, 311
Historijski zbornik 13 (1960), str. 244-246.
PDF datoteka: HZ_13_15_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Jadran Ferluga, Vizantiska uprava u Dalmaciji, Posebna izdanja SAN, 6, 1957
Historijski zbornik 13 (1960), str. 246-255.
PDF datoteka: HZ_13_16_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: Paul Sweezy, Teorija kapitalističkog razvitka — načela marksističke političke ekonomije, Zagreb 1959
Historijski zbornik 13 (1960), str. 255-260.
PDF datoteka: HZ_13_17_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Stogodišnjica časopisa “Historische Zeitschrift”
Historijski zbornik 13 (1960), str. 260-262.
PDF datoteka: HZ_13_18_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: NIKOLA GAĆEŠA
Naslov: Pregled istoriskih radova u Zborniku Matice srpske (za društvene nauke), Novi Sad 1951–1958
Historijski zbornik 13 (1960), str. 277-281.
PDF datoteka: HZ_13_20_GACESA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: Istoriski zapisi, VI/7 — X/2, Cetinje 1950–1954
Historijski zbornik 13 (1960), str. 282-288.
PDF datoteka: HZ_13_21_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KREŠIMIR NEMETH
Naslov: Zadružni arhiv, 5, Novi Sad 1957
Historijski zbornik 13 (1960), str. 289-291.
PDF datoteka: HZ_13_22_NEMETH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Arhivist, VI, 3/4 — IX, 1/2, 1956–1959
Historijski zbornik 13 (1960), str. 291-295.
PDF datoteka: HZ_13_23_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Arhivski vjesnik, II/1959
Historijski zbornik 13 (1960), str. 295-297.
PDF datoteka: HZ_13_24_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN BACH
Naslov: Vjesnik Arheološkog muzeja, treće serije svezak 1, Zagreb 1958
Historijski zbornik 13 (1960), str. 297-299.
PDF datoteka: HZ_13_25_BACH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBIŠA DOKLESTIĆ
Naslov: Godišen zbornik, Istorisko-filološki oddel, I–IX, Skopje 1948–1956
Historijski zbornik 13 (1960), str. 299-301.
PDF datoteka: HZ_13_26_DOKLESTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: VLADIMIR KOŠĆAK
Naslov: Strossmayerova ostavština — ostali fondovi
Historijski zbornik 13 (1960), str. 263-275.
PDF datoteka: HZ_13_19_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
Autor: NADA KLAIĆ
Naslov: O. Mandić, “Pacta conventa” i “dvanaest” hrvatskih bratstava, Historijski zbornik, XI–XII, 1958–59
Historijski zbornik 13 (1960), str. 303-318.
PDF datoteka: HZ_13_27_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O jednoj “recenziji”
Historijski zbornik 13 (1960), str. 318-320.
PDF datoteka: HZ_13_28_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 13 (1960), str. 321-335.
PDF datoteka: HZ_13_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: SEID MUSTAFA TRALJIĆ
Naslov: Hamdija Kreševljaković (18. IX. 1888 — 9. VIII. 1959)
Historijski zbornik 13 (1960), str. 337-340.
PDF datoteka: HZ_13_30_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Popis časopisa i knjiga koje je redakcija “Historijskog zbornika” primila u zamjenu od 1. I. 1958. do 31. XII. 1959.
Historijski zbornik 13 (1960), str. 341-345.
PDF datoteka: HZ_13_31_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradniciu ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 13 (1960), str. 346-346.
PDF datoteka: HZ_13_32_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB