Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina X, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1957, VIII, 280 stranica. [Tisak Grafičkog zavoda Hrvatske u Zagrebu.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 10 (1957).
PDF datoteka: HZ_10_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: DUŠAN PLENČA
Naslov: Pripreme Komunističke partije za oružani ustanak u Dalmaciji
Historijski zbornik 10 (1957), str. 1-22.
PDF datoteka: HZ_10_2_PLENCA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Predstavnici Predsjedništva “Narodnog vijeća SHS” u Budimpešti, Beču i Pragu 1918
Historijski zbornik 10 (1957), str. 23-43.
PDF datoteka: HZ_10_3_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: Prilog politici hrvatske opozicije 1865–1868.: (francuski novinar L. Rigondaud u Hrvatskoj 1867.)
Historijski zbornik 10 (1957), str. 45-69.
PDF datoteka: HZ_10_4_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLAVKO GAVRILOVIĆ
Naslov: Agrarni pokreti u Sremu, Slavoniji i Moslavini početkom XIX. veka
Historijski zbornik 10 (1957), str. 71-82.
PDF datoteka: HZ_10_5_GAVRILOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ANTE MARINOVIĆ
Naslov: Razvitak vlasti u srednjovjekovnom Kotoru
Historijski zbornik 10 (1957), str. 83-110.
PDF datoteka: HZ_10_6_MARINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Građa o nemirima u Hrvatskoj na kraju g. 1918
Historijski zbornik 10 (1957), str. 111-129.
PDF datoteka: HZ_10_7_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR KOŠČAK
Naslov: Prilog za historiju 1917. godine
Historijski zbornik 10 (1957), str. 131-136.
PDF datoteka: HZ_10_8_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ERCEG
Naslov: Kretanje robe i novca u lukama Bakarac, Crikvenica, Kraljevica i Selce 1668/9
Historijski zbornik 10 (1957), str. 137-146.
PDF datoteka: HZ_10_9_ERCEG.pdf, veličina datoteke: 0kBMANJI PRILOZI
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Građa o nemirima u Hrvatskoj na kraju g. 1918
Historijski zbornik 10 (1957), str. 111-129.
PDF datoteka: HZ_10_7_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR KOŠČAK
Naslov: Prilog za historiju 1917. godine
Historijski zbornik 10 (1957), str. 131-136.
PDF datoteka: HZ_10_8_KOSCAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN ERCEG
Naslov: Kretanje robe i novca u lukama Bakarac, Crikvenica, Kraljevica i Selce 1668/9
Historijski zbornik 10 (1957), str. 137-146.
PDF datoteka: HZ_10_9_ERCEG.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Dr. Ivo Vinski, Investicije na području Hrvatske u razdoblju između dva svjetska rata, Ekonomski institut FNRJ, Beograd 1955
Historijski zbornik 10 (1957), str. 147-149.
PDF datoteka: HZ_10_10_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: O odjecima Oktobarske revolucije i zelenom kaderu
Historijski zbornik 10 (1957), str. 149-157.
PDF datoteka: HZ_10_11_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRAGOVAN ŠEPIĆ
Naslov: Luigi Albertini i jugoslavensko pitanje u I. svjetskom ratu
Historijski zbornik 10 (1957), str. 157-164.
PDF datoteka: HZ_10_12_SEPIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: V. J. Vučković, Nacionalno-revolucionarna akcija Srbije u Vojnoj granici, Zbornik Matice srpske, 9, Novi Sad 1954; Ristić, Strossmayer i Wagnerova afera (1870), Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, Beograd 1955, br. 1
Historijski zbornik 10 (1957), str. 164-168.
PDF datoteka: HZ_10_13_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: H. Batowski, Dyplomaticzna misja Miłkowskiego w r. 1864, Zeszyty naukove Uniwersytetu jagiellońskiego, Kraków 1956, br. 7
Historijski zbornik 10 (1957), str. 168-172.
PDF datoteka: HZ_10_14_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: V. Vinaver, Senjski uskoci i Venecija do Kiparskog rata, Istoriski glasnik, 3–4, 1953
Historijski zbornik 10 (1957), str. 172-174.
PDF datoteka: HZ_10_15_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Držislav Švob, Komes Domald (doktorska disertacija iz g. 1933), Naučna misao, 1955, br. 3–4
Historijski zbornik 10 (1957), str. 174-180.
PDF datoteka: HZ_10_16_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: Prilozi pitanju seoske općine, bratstva i vrvi
Historijski zbornik 10 (1957), str. 180-188.
PDF datoteka: HZ_10_17_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: M. Suić, Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali, Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru, I, Filozofski fakultet u Zagrebu, Zadar 1955; Ostaci limitacije naših primorskih gradova u ranom srednjem vijeku, Starohrvatska prosvjeta, N. S., III, 1956; Granice Liburnije kroz stoljeća, Radovi Instituta JAZU u Zadru, knj. 2, 1955
Historijski zbornik 10 (1957), str. 188-196.
PDF datoteka: HZ_10_18_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: Diskusija o Novembarskoj revoluciji u Njemačkoj
Historijski zbornik 10 (1957), str. 196-201.
PDF datoteka: HZ_10_19_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JURAJ KOLAKOVIĆ
Naslov: Njemačka socijalna demokracija prema nacionalnom pitanju poslije 1933
Historijski zbornik 10 (1957), str. 202-209.
PDF datoteka: HZ_10_20_KOLAKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANIĆ
Naslov: J.-P. Haesaert, Sociologie générale, Éditions Érasme, Bruxelles — Paris 1956
Historijski zbornik 10 (1957), str. 209-213.
PDF datoteka: HZ_10_21_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Istoriski glasnik, 1953 (1–2, 3–4), 1954 (1–2, 3, 4)
Historijski zbornik 10 (1957), str. 215-219.
PDF datoteka: HZ_10_22_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KREŠIMIR NEMETH
Naslov: Zgodovinski časopis, VI–VII, VIII, Ljubljana 1952–54
Historijski zbornik 10 (1957), str. 219-226.
PDF datoteka: HZ_10_23_NEMETH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SEID MUSTAFA TRALJIĆ
Naslov: Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, VI/1954, VII/1955
Historijski zbornik 10 (1957), str. 227-230.
PDF datoteka: HZ_10_24_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKOLA ČOLAK
Naslov: Historiografija u “Zadarskoj reviji”, I–VI, 1952 –57
Historijski zbornik 10 (1957), str. 230-239.
PDF datoteka: HZ_10_25_COLAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RENE LOVRENČIĆ
Naslov: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte
Historijski zbornik 10 (1957), str. 239-244.
PDF datoteka: HZ_10_26_LOVRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilog diskusiji o tekstu “Historii Polski”, II, na konferenciji u Warszawi 16. IV. 1957.
Historijski zbornik 10 (1957), str. 245-249.
PDF datoteka: HZ_10_27_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Historija XIX. i XX. stoljeća na X. međunarodnom kongresu historijskih nauka u Rimu 4. — 11. IX. 1955.: (Comitato internazionale di Scienze storiche, X Congresso internazionale di scienze storiche, Roma 4 — 11 settembre 1955, Relazioni I, IV, V, VI, VII, Firenze 1955; Atti, Firenze 1957)
Historijski zbornik 10 (1957), str. 250-256.
PDF datoteka: HZ_10_28_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 10 (1957), str. 257-270.
PDF datoteka: HZ_10_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBIN MEMORIAM
Autor: JAKŠA RAVLIĆ
Naslov: Miho Barada
Historijski zbornik 10 (1957), str. 271-272.
PDF datoteka: HZ_10_30_RAVLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Lucien Febvre (1878–1956)
Historijski zbornik 10 (1957), str. 272-272.
PDF datoteka: HZ_10_31_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Ana Mihajlovna Pankratova (1897–1957)
Historijski zbornik 10 (1957), str. 272-272.
PDF datoteka: HZ_10_32_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: [Ispravci, obavijesti]
Historijski zbornik 10 (1957), str. 273-273.
PDF datoteka: HZ_10_33_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Časopisi i knjige primljeni u zamjenu od 1. I. 1957. do 1. I. 1958.
Historijski zbornik 10 (1957), str. 275-277.
PDF datoteka: HZ_10_34_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 10 (1957), str. 279-279.
PDF datoteka: HZ_10_34_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB