Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina IX, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Bernard Stulli, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Naklada »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1956, VIII, 298 stranica. [Tisak Grafičkog zavoda Hrvatske u Zagrebu.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 9 (1956).
PDF datoteka: HZ_9_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Socijalna demokracija prema nacionalnom pitanju u Hrvatskoj 1890–1902
Historijski zbornik 9 (1956), str. 1-29.
PDF datoteka: HZ_9_2_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLGA ŠOJAT
Naslov: Ljudevit Vukotinović i četrdesetosma
Historijski zbornik 9 (1956), str. 31-59.
PDF datoteka: HZ_9_3_SOJAT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PAVEL SUYER
Naslov: Ljudevit Gaj i obnova posljednjega gradečkog magistrata g. 1847
Historijski zbornik 9 (1956), str. 61-68.
PDF datoteka: HZ_9_4_SUYER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HENRYK BATOWSKI
Naslov: Mickiewicz prema južnim Slavenima 1848–1849
Historijski zbornik 9 (1956), str. 69-81.
PDF datoteka: HZ_9_5_BATOWSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Plemstvo dvanaestero plemena kraljevine Hrvatske: (Nobiles duodecim generationum regni Croatie)
Historijski zbornik 9 (1956), str. 83-100.
PDF datoteka: HZ_9_6_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DRŽISLAV ŠVOB
Naslov: Pripis Supetarskog kartulara o izboru starohrvatskog kralja i popis onodobnih banova
Historijski zbornik 9 (1956), str. 101-117.
PDF datoteka: HZ_9_7_SVOB.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GREGOR ČREMOŠNIK
Naslov: Prilog biografiji Mihe Madijeva
Historijski zbornik 9 (1956), str. 119-124.
PDF datoteka: HZ_9_8_CREMOSNIK.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: ANDRIJA LJUBOMIR LISAC
Naslov: Deportacije Srba iz Hrvatske 1941
Historijski zbornik 9 (1956), str. 125-145.
PDF datoteka: HZ_9_9_LISAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STANKO DVORŽAK
Naslov: Događaji g. 1848. u dnevniku Dragojle Jarnevićeve
Historijski zbornik 9 (1956), str. 147-150.
PDF datoteka: HZ_9_10_DVORZAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O prvom izdanju Kastavskog zakona
Historijski zbornik 9 (1956), str. 151-157.
PDF datoteka: HZ_9_11_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBMANJI PRILOZI
Autor: ANDRIJA LJUBOMIR LISAC
Naslov: Deportacije Srba iz Hrvatske 1941
Historijski zbornik 9 (1956), str. 125-145.
PDF datoteka: HZ_9_9_LISAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STANKO DVORŽAK
Naslov: Događaji g. 1848. u dnevniku Dragojle Jarnevićeve
Historijski zbornik 9 (1956), str. 147-150.
PDF datoteka: HZ_9_10_DVORZAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O prvom izdanju Kastavskog zakona
Historijski zbornik 9 (1956), str. 151-157.
PDF datoteka: HZ_9_11_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Nova izdanja iz historije radničkog pokreta do 1914
Historijski zbornik 9 (1956), str. 159-162.
PDF datoteka: HZ_9_12_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZLATKO GAŠPAROVIĆ
Naslov: Jozo Tomašević, Peasants, Politics, and Economic Change in Yougoslavia, Stanford University Press, Stanford, California, 1955
Historijski zbornik 9 (1956), str. 162-166.
PDF datoteka: HZ_9_13_GASPAROVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Novi dokumenti o pobuni mornara u Boki kotorskoj 1918
Historijski zbornik 9 (1956), str. 166-170.
PDF datoteka: HZ_9_14_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Schicksalsjahre Oesterreichs — Das politische Tagebuch Josef Redlichs 1908–1919, I Band 1908–1914, II Band 1915–1919, bearbeitet von Fritz Fellner, Veröffentlichungen der Komission für neuere Geschichte Oesterreichs 39, 40, Graz — Köln 1953–1954
Historijski zbornik 9 (1956), str. 171-174.
PDF datoteka: HZ_9_15_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILORAD EKMEČIĆ
Naslov: “Zastava” o Bosni i Hercegovini, I–IV, izd. “Svjetlosti”, Sarajevo 1953–56
Historijski zbornik 9 (1956), str. 174-177.
PDF datoteka: HZ_9_16_EKMECIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Prilozi povijesti naših naroda za revolucije 1848/9
Historijski zbornik 9 (1956), str. 178-183.
PDF datoteka: HZ_9_17_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: V. Bogdanov, Hrvatska revolucionarna pjesma iz godine 1794. i učešće Hrvata i Srba u zavjeri Martinovićevih jakobinaca, Starine, JAZU, 46, 1956
Historijski zbornik 9 (1956), str. 183-186.
PDF datoteka: HZ_9_18_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SEID MUSTAFA TRALJIC
Naslov: H. Kreševljaković, Kapetanije u Bosni i Hercegovini, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Djela, V, Sarajevo 1954
Historijski zbornik 9 (1956), str. 187-189.
PDF datoteka: HZ_9_19_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Lajos Elekes, Die Verbündeten und die Feinde des ungarischen Volkes in den Kämpfen gegen die türkischen Eroberer, Studia historica Academiae scientarium Hungaricae, 9, Budapest 1954
Historijski zbornik 9 (1956), str. 190-195.
PDF datoteka: HZ_9_20_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: M. J. Dinić, Oko velikog bosanskog zlatnika, Istoriski glasnik, 1956, 3–4
Historijski zbornik 9 (1956), str. 195-197.
PDF datoteka: HZ_9_21_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIJAN HORVAT
Naslov: Heinrich Felix Schmid, Dalmatinische Stadtbücher, Zgodovinski časopis (Kosov zbornik), VI–VII, 1952–1953, Ljubljana
Historijski zbornik 9 (1956), str. 197-202.
PDF datoteka: HZ_9_22_HORVAT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VINKO VALČIĆ I OLEG MANDIĆ
Naslov: I. Beuc, Osorska komuna u pravnopovijesnom svijetlu, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. I, 1953
Historijski zbornik 9 (1956), str. 202-209.
PDF datoteka: HZ_9_23_VALCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Ljudmil Hauptmann, Hrvatsko praplemstvo, Rasprave SAZU, I, Ljubljana 1950
Historijski zbornik 9 (1956), str. 209-220.
PDF datoteka: HZ_9_24_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VELJKO GORTAN
Naslov: Nekoliko napomena uz izdanje Supetarskog kartulara
Historijski zbornik 9 (1956), str. 220-223.
PDF datoteka: HZ_9_25_GORTAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: R. Lukić, Istorija političkih i pravnih teorija, I knjiga — Od antike do početka XVII veka, Naučna knjiga, Beograd 1956
Historijski zbornik 9 (1956), str. 224-228.
PDF datoteka: HZ_9_26_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKO VINSKI
Naslov: Heinrich Sevin, Die Gebiden, München 1925
Historijski zbornik 9 (1956), str. 229-231.
PDF datoteka: HZ_9_27_VINSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: F. Braudel i R. Romano, Navires et marchandises a` l’entrée du port de Livourne (1547–1611), Paris, Armand Colin, 1951
Historijski zbornik 9 (1956), str. 231-232.
PDF datoteka: HZ_9_28_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: SEID MUSTAFA TRALJIĆ
Naslov: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, NS, sv. VII (1952), VIII (1953), IX (1954), X (1955), XI (1956); Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, III–IV/1952–53, V/1954–55
Historijski zbornik 9 (1956), str. 233-240.
PDF datoteka: HZ_9_29_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IGOR KARAMAN
Naslov: Arhivist, I–VI, 1–2, 1951–1956
Historijski zbornik 9 (1956), str. 240-243.
PDF datoteka: HZ_9_30_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: MIROSLAV KURELAC
Naslov: Suvremeni arhivski problemi u praksi francuskih i njemačkih arhiva
Historijski zbornik 9 (1956), str. 245-252.
PDF datoteka: HZ_9_31_KURELAC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 9 (1956), str. 253-276.
PDF datoteka: HZ_9_32_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Zapisnik Glavne godišnje skupštine Povijesnog društva Hrvatske održane u Zagrebu 13. V. 1956.
Historijski zbornik 9 (1956), str. 277-290.
PDF datoteka: HZ_9_33_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Popis časopisa i knjiga koje je redakcija “Historijskog zbornika” primila u zamjenu od 1953. do kraja 1956.
Historijski zbornik 9 (1956), str. 291-296.
PDF datoteka: HZ_9_34_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 9 (1956), str. 297-297.
PDF datoteka: HZ_9_35_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB