Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina VIII, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Naklada »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1955, VIII, 248 stranica i listić sa ispravcima. [Redakcija dovršena u lipnju 1955.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 8 (1955).
PDF datoteka: HZ_8_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Počeci radničkog pokreta u Zagrebu
Historijski zbornik 8 (1955), str. 1-39.
PDF datoteka: HZ_8_2_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BORO LEONTIĆ
Naslov: Split godine 1941
Historijski zbornik 8 (1955), str. 41-67.
PDF datoteka: HZ_8_3_LEONTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKO ŽUTIĆ
Naslov: Razvitak narodne vlasti u kotaru Vrginmost 1941–43
Historijski zbornik 8 (1955), str. 69-105.
PDF datoteka: HZ_8_4_ZUTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DUŠAN PLENČA
Naslov: Srednjodalmatinski NOP-odred
Historijski zbornik 8 (1955), str. 107-122.
PDF datoteka: HZ_8_5_PLENSA.pdf, veličina datoteke: 0kBGRAĐA
Autor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Izvještaj D. T. Simovića, delegata srpske Vrhovne komande kod vlade Narodnog vijeća SHS g. 1918
Historijski zbornik 8 (1955), str. 123-132.
PDF datoteka: HZ_8_6_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Izvještaj D. T. Simovića, delegata srpske Vrhovne komande kod vlade Narodnog vijeća SHS g. 1918
Historijski zbornik 8 (1955), str. 123-132.
PDF datoteka: HZ_8_6_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: MIRJANA GROSS
Naslov: Novi prilozi za povijest radničkog pokreta u jugoslavenskim zemljama
Historijski zbornik 8 (1955), str. 133-138.
PDF datoteka: HZ_8_7_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Dr. Ferdo Čulinović, 1918. na Jadranu, Zagreb 1951
Historijski zbornik 8 (1955), str. 139-145.
PDF datoteka: HZ_8_8_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP BUTURAC
Naslov: Stjepan Pavičić, Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji, Djela, JAZU, 47, Zagreb 1953
Historijski zbornik 8 (1955), str. 145-155.
PDF datoteka: HZ_8_9_BUTURAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILORAD EKMEČIĆ
Naslov: Ivo Frano Jukić, Putopisi i istorisko-etnografski radovi, izdanje “Svjetlosti”, Sarajevo 1953. (izašlo 1954)
Historijski zbornik 8 (1955), str. 155-160.
PDF datoteka: HZ_8_10_EKMECIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Jedan prilog biografiji Mojsija Georgijevića : Krešimir Georgijević, Iz neobjavljene Vukove prepiske, Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, III, 1955
Historijski zbornik 8 (1955), str. 161-164.
PDF datoteka: HZ_8_11_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Ivan Božić, Dubrovnik i Turska u XIV i XV veku, izd. SAN, Beograd 1952
Historijski zbornik 8 (1955), str. 165-170.
PDF datoteka: HZ_8_12_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: A. Krešić, Ranokršćanski moral u “Novom zavetu”, Pregled, Sarajevo 1954, br. 7–8
Historijski zbornik 8 (1955), str. 171-174.
PDF datoteka: HZ_8_13_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Istoriski glasnik, 1951, br. 3–4, i 1952, br. 1–4
Historijski zbornik 8 (1955), str. 175-181.
PDF datoteka: HZ_8_14_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Československý časopis historický, III, Prag 1955, sv. 1 i 2
Historijski zbornik 8 (1955), str. 182-186.
PDF datoteka: HZ_8_15_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGUMIL HRABAK
Naslov: ACME, Annali della Facolta` di filosofia e lettere dell’Universita` statale di Milano, vol. IV, fasc. 2–3, 4 (majavgust, septembar-decembar 1951), vol. V, fasc. 1–2 i 3 (januaravgust, septembar-decembar 1952), vol. VI, fasc. 1 (januar-april 1953), Milano, Universita` degli studi di Milano
Historijski zbornik 8 (1955), str. 186-190.
PDF datoteka: HZ_8_16_HRABAK.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Naslov: I. kongres historičara FNR Jugoslavije
Historijski zbornik 8 (1955), str. 191-196.
PDF datoteka: HZ_8_17_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVAN BACH
Naslov: Spomenici i arhivska građa za jugoslavensku povijest umjetnosti u inozemnim zbirkama s osobitim osvrtom na bečke zbirke
Historijski zbornik 8 (1955), str. 197-202.
PDF datoteka: HZ_8_18_BACH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUETIĆ
Naslov: “Pomorstvo Dubrovačke Republike”
Historijski zbornik 8 (1955), str. 203-207.
PDF datoteka: HZ_8_19_LUETIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 8 (1955), str. 209-235.
PDF datoteka: HZ_8_20_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Glavna godišnja skupština PDH-e 31. V. 1955.
Historijski zbornik 8 (1955), str. 237-243.
PDF datoteka: HZ_8_21_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LELJA DOBRONIĆ
Naslov: Osvrt na kritiku mojih Topografija srednjovjekovnih posjeda zagrebačkih biskupa i Kaptola
Historijski zbornik 8 (1955), str. 245-247.
PDF datoteka: HZ_8_22_DOBRONIC.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 8 (1955), str. 248-248.
PDF datoteka: HZ_8_23_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Ispravci
Historijski zbornik 8 (1955), str. 0-0.
PDF datoteka: HZ_8_24_ISPRAVCI.pdf, veličina datoteke: 0kB