Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina VII, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Naklada »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1954, VIII, 252 stranice. [Tiskanje dovršeno u prosincu 1954 u »Tipografiji« u Zagrebu.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 7 (1954).
PDF datoteka: HZ_7_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: VINKO ANTIĆ
Naslov: Karakteristični momenti narodno-oslobodilačke borbe u Istri
Historijski zbornik 7 (1954), str. 1-21.
PDF datoteka: HZ_7_2_ANTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BOGDAN KRIZMAN
Naslov: Osnivanje “Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba u Zagrebu” 1918
Historijski zbornik 7 (1954), str. 23-32.
PDF datoteka: HZ_7_3_KRIZMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Socijaldemokratska stranka Hrvatske i Slavonije i narodni pokret 1903
Historijski zbornik 7 (1954), str. 33-84.
PDF datoteka: HZ_7_4_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ALEKSANDAR FLAKER
Naslov: O pravaškom radikalizmu 80-ih godina XIX. stoljeća
Historijski zbornik 7 (1954), str. 85-101.
PDF datoteka: HZ_7_5_FLAKER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KONSTANTIN BASTAIĆ
Naslov: Prilog pitanju o odnosu vanekonomske prinude i dominikalne vlasti u timarsko-spahijskom sistemu
Historijski zbornik 7 (1954), str. 103-128.
PDF datoteka: HZ_7_6_BASTAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Današnje stanje pitanja “Crkve bosanske” u historijskoj nauci
Historijski zbornik 7 (1954), str. 129-142.
PDF datoteka: HZ_7_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIROSLAV BRANDT
Naslov: Jedna epizoda u borbi oko uvođenja papinske desetine u Dalmaciji
Historijski zbornik 7 (1954), str. 143-167.
PDF datoteka: HZ_7_8_BRANDT.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: JOSIP BUTURAC
Naslov: Dr. Lelja Dobronić, Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog biskupa prema ispravi kralja Emerika iz god. 1201, Rad JAZU, 283 (1951); Topografija zemljišnih posjeda zagrebačkog Kaptola prema izvorima XIII. i XIV. stoljeća, Rad JAZU, 286 (1952)
Historijski zbornik 7 (1954), str. 167-172.
PDF datoteka: HZ_7_9_BUTURAC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, god. I, sv. 1, Dubrovnik 1952
Historijski zbornik 7 (1954), str. 172-178.
PDF datoteka: HZ_7_10_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KREŠIMIR NEMETH
Naslov: Prilozi u “Kosovu zborniku” s područja hrvatske i srpske povijesti
Historijski zbornik 7 (1954), str. 179-181.
PDF datoteka: HZ_7_11_NEMETH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Miroslav Marković, Dva natpisa iz Zadra, Zbornik radova SAN, XXXVI, Vizantološki institut, knj. 2, 1953
Historijski zbornik 7 (1954), str. 182-186.
PDF datoteka: HZ_7_12_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: V. Bogdanov, Jakobinac Martinović i naši graničari, Narodni list, VIII, 1952, 9. I., br. 2039
Historijski zbornik 7 (1954), str. 187-189.
PDF datoteka: HZ_7_13_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: F. Gestrin, Družbeni razredi na Slovenskem in reformacija, Drugi Trubarjev zbornik, Ljubljana 1951
Historijski zbornik 7 (1954), str. 189-193.
PDF datoteka: HZ_7_14_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Robert A. Kann, The Multinational Empire — Nationalism and National Reform in the Habsburg Monarchy 1848–1918, vol. I. Empire and Nationalities, vol. II. Empire Reform, New York 1950
Historijski zbornik 7 (1954), str. 194-196.
PDF datoteka: HZ_7_15_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: K. Menhert, Stalin versus Marx — The Stalinist Historical Doctrine, G. Allen and Unwin, London 1952
Historijski zbornik 7 (1954), str. 197-200.
PDF datoteka: HZ_7_16_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: VLADIMIR VRATOVIĆ
Naslov: Živa antika, 1951–1953
Historijski zbornik 7 (1954), str. 201-204.
PDF datoteka: HZ_7_17_VRATOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: DRAGUTIN ŠĆUKANEC
Naslov: Muzeji i rad na historiji narodne revolucije u Hrvatskoj
Historijski zbornik 7 (1954), str. 205-214.
PDF datoteka: HZ_7_18_SCUKANEC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BERNARD STULLI
Naslov: Talijanska historiografija i jadranski iredentizam
Historijski zbornik 7 (1954), str. 215-224.
PDF datoteka: HZ_7_19_STULLI.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 7 (1954), str. 225-245.
PDF datoteka: HZ_7_20_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Iz redakcije
Historijski zbornik 7 (1954), str. 247-248.
PDF datoteka: HZ_7_21_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici
Historijski zbornik 7 (1954), str. 249-249.
PDF datoteka: HZ_7_22_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kB