Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina VI, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Naklada »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1953, VIII, 168 stranica. [Tiskanje dovršeno u svibnju u »Tipografiji« u Zagrebu.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 6 (1953).
PDF datoteka: HZ_6_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: GRGA NOVAK
Naslov: Pitanje sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom 1860–61
Historijski zbornik 6 (1953), str. 1-24.
PDF datoteka: HZ_6_2_NOVAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ŽARKO MULJAČIĆ
Naslov: Prilog politici Dubrovnika za austrijsko-turskog rata 1788/9
Historijski zbornik 6 (1953), str. 25-32.
PDF datoteka: HZ_6_3_MULJACIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKO P. SUČEVIĆ
Naslov: Razvitak “Vlaških prava” u Varaždinskom generalatu
Historijski zbornik 6 (1953), str. 33-70.
PDF datoteka: HZ_6_4_SUCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: BOGO GRAFENAUER
Naslov: M. Barada, Hrvatska dijaspora i Avari, Starohrvatska prosvjeta, III. ser., 2. sv., 1952
Historijski zbornik 6 (1953), str. 71-83.
PDF datoteka: HZ_6_5_GRAFENAUER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: V. Novak i P. Skok, Supetarski kartular, izdanje JAZU, Zagreb 1952
Historijski zbornik 6 (1953), str. 83-89.
PDF datoteka: HZ_6_6_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: A. J. Toynbee, A Study of History, Abridgment of Volumes I—VI by D. C. Somervell, 3. izd., 1949
Historijski zbornik 6 (1953), str. 90-93.
PDF datoteka: HZ_6_7_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: KREŠIMIR NEMETH
Naslov: Zgodovinski časopis, II–V, 1948–51
Historijski zbornik 6 (1953), str. 95-100.
PDF datoteka: HZ_6_8_NEMETH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILORAD EKMEČIĆ
Naslov: Godišnjak Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, III i IV, 1951 i 1952
Historijski zbornik 6 (1953), str. 100-107.
PDF datoteka: HZ_6_9_EKMEDZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: HRVOJE MATKOVIĆ
Naslov: Nastava historije u srednjoj školi, I, 1951–52, br. 2, 3 i 4–5
Historijski zbornik 6 (1953), str. 108-111.
PDF datoteka: HZ_6_10_MATKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: ZDENKO VOJNOVIĆ
Naslov: Povijesni muzej Francuske
Historijski zbornik 6 (1953), str. 113-115.
PDF datoteka: HZ_6_11_VOJNOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RéGINE PERNOUD
Naslov: Pedagoško iskustvo Povijesnog muzeja Francuske
Historijski zbornik 6 (1953), str. 116-119.
PDF datoteka: HZ_6_12_PERNAUD.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKA MUNK
Naslov: Obnova Trakošćana
Historijski zbornik 6 (1953), str. 120-121.
PDF datoteka: HZ_6_13_MUNK.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Autor: DUŠAN KERMAVNER
Naslov: Kada je otpočeo publicistički rad Božidara Adžije?
Historijski zbornik 6 (1953), str. 123-123.
PDF datoteka: HZ_6_14_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: J. Žontar, Zur Problematik der älteren Sozialund Wirtschaftsgeschichte der Völker Jugoslawiens, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, LX, 1952
Historijski zbornik 6 (1953), str. 123-124.
PDF datoteka: HZ_6_15_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKOLA ŽIC
Naslov: Fran Barbalić, Narodna borba u Istri od 1870. do 1915. [godine] — prema bilješkama iz “Naše sloge”, Zagreb 1952
Historijski zbornik 6 (1953), str. 124-125.
PDF datoteka: HZ_6_16_ZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Dančo Zografski, O radničkom pokretu u Makedoniji do Balkanskog rata, Rad, Beograd 1951, preveo s makedonskog B. S. Đorgovski
Historijski zbornik 6 (1953), str. 125-126.
PDF datoteka: HZ_6_17_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Zapisnik glavne godišnje skupštine PDH-e 27. IV. 1953.
Historijski zbornik 6 (1953), str. 155-162.
PDF datoteka: HZ_6_18_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 6 (1953), str. 163-163.
PDF datoteka: HZ_6_19_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Časopisi i knjige, primljeni u zamjenu
Historijski zbornik 6 (1953), str. 164-163.
PDF datoteka: HZ_6_20_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kB