Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik: časopis Povijesnog društva Hrvatske, godina V, broj 1-2, Uređuje Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić i Jaroslav Šidak (glavni i odgovorni urednik), Izdaje »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1952, 224 stranice. [Tiskanje dovršeno 10. VI. 1953.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 5 (1952).
PDF datoteka: HZ_5_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: BOGO GRAFENAUER
Naslov: Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljenju Hrvata
Historijski zbornik 5 (1952), str. 1-56.
PDF datoteka: HZ_5_2_GRAFENAUER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBO KARAMAN
Naslov: O potrebi povezivanja rada arheologa, historičara umjetnosti i historičara u proučavanju ranosrednjovjekovnog perioda sjeverne Hrvatske
Historijski zbornik 5 (1952), str. 57-62.
PDF datoteka: HZ_5_3_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKOLA ŽIC
Naslov: O podrijetlu stanovništva u gradu Izoli u Istri
Historijski zbornik 5 (1952), str. 63-70.
PDF datoteka: HZ_5_4_ZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR MOŠIN
Naslov: Prepiska ruskog samozvanca Ivana-Timoške Akundinova s Dubrovnikom g. 1648
Historijski zbornik 5 (1952), str. 71-84.
PDF datoteka: HZ_5_5_MOSIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: PAVEL SUYER
Naslov: “Posao Milošiansko-Gajanski” pred gradskim magistratom
Historijski zbornik 5 (1952), str. 85-101.
PDF datoteka: HZ_5_6_SUYER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Ćiro Truhelka — njegov život i rad : (u povodu 10-godišnjice njegove smrti)
Historijski zbornik 5 (1952), str. 103-110.
PDF datoteka: HZ_5_7_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: LJUBO KARAMAN
Naslov: Marijan Horvat, Oporuka priora Petra, Rad JAZU, 283, Zagreb 1951
Historijski zbornik 5 (1952), str. 111-117.
PDF datoteka: HZ_5_8_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 283, 1951,
Historijski zbornik 5 (1952), str. 117-121.
PDF datoteka: HZ_5_9_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK I BRANKO SUČEVIĆ
Naslov: Prof. Ferdo Čulinović, Seljačke bune u Hrvatskoj, Naučna knjižnica Seljačke sloge, 7, Zagreb 1951
Historijski zbornik 5 (1952), str. 121-130.
PDF datoteka: HZ_5_10_SIDAK-SUCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O nekim pitanjima društvenog uređenja Hrvatske u srednjem vijeku
Historijski zbornik 5 (1952), str. 131-138.
PDF datoteka: HZ_5_11_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKO SUČEVIĆ
Naslov: Istorija kotarskih uskoka 1646–1749, sveska I–II, sabrao i objavio dr. Boško Desnica, Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda, Treće odeljenje, SAN XIII, Beograd 1950–1951. (redigirao Svetozar Brkić, asistent Univerziteta)
Historijski zbornik 5 (1952), str. 138-145.
PDF datoteka: HZ_5_12_SUCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Miscellanea, I, izdanje Državnog arhiva u Zadru, 1949
Historijski zbornik 5 (1952), str. 145-148.
PDF datoteka: HZ_5_13_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KONSTANTIN BASTAIĆ
Naslov: Turski dokumenti za makedonskata istorija, prev. Panta Džambazovski i Arif Starova, izd. Naučen institut za nacionalna istorija na makedonskiot narod, Skopje 1951
Historijski zbornik 5 (1952), str. 149-152.
PDF datoteka: HZ_5_14_BASTAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: R. I. Vipper, Vozniknovenie hristianskoj literatury, Moskva — Leningrad 1946
Historijski zbornik 5 (1952), str. 152-158.
PDF datoteka: HZ_5_15_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: SEID MUSTAFA TRALJIĆ
Naslov: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, NS, II (1947), III (1948), IV–V (1949–1950), VI (1951)
Historijski zbornik 5 (1952), str. 159-165.
PDF datoteka: HZ_5_16_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA HORVAT
Naslov: Istorisko-pravni zbornik, II, 1950, sv. 3–4, organ Opšteg seminara za istoriju države i prava, izdaje Pravni fakultet u Sarajevu
Historijski zbornik 5 (1952), str. 165-169.
PDF datoteka: HZ_5_17_HORVAT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BERDNARD STULLI
Naslov: Atti e memorie della Societa` istriana di archeologia e storia patria, vol. I. della nuova seria (LIII della raccolta), Venezia 1949
Historijski zbornik 5 (1952), str. 169-176.
PDF datoteka: HZ_5_18_STULLI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Historische Zeitschrift, herausgegeben von Ludwig Dehio und Walter Kienast, München, Band 171, 172, 1951
Historijski zbornik 5 (1952), str. 176-182.
PDF datoteka: HZ_5_19_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: ANTE MARINOVIĆ
Naslov: Naučno istraživanje dubrovačke Župe
Historijski zbornik 5 (1952), str. 183-186.
PDF datoteka: HZ_5_20_MARINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 5 (1952), str. 187-215.
PDF datoteka: HZ_5_21_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Zapisnik glavne godišnje skupštine “Povijesnog društva Hrvatske” održane 6. travnja 1952.
Historijski zbornik 5 (1952), str. 216-221.
PDF datoteka: HZ_5_22_ANONIM.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: M. B.
Naslov: Osnutak podružnica PDH na Rijeci i u Splitu
Historijski zbornik 5 (1952), str. 222-223.
PDF datoteka: HZ_5_23_MB.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u ovom svesku Historijskog zbornika
Historijski zbornik 5 (1952), str. 224-224.
PDF datoteka: HZ_5_24_REDAKCIJA.pdf, veličina datoteke: 0kB