Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik: časopis Povijesnog društva Hrvatske, godina V, broj 3-4, Uređuje Redakcioni odbor: Oleg Mandić, Jakša Ravlić i Jaroslav Šidak (glavni i odgovorni urednik), Izdaje »Školska knjiga« – Zagreb, Zagreb 1952, stranice 225-454. [Tiskanje dovršeno u ožujku 1954. u tiskari »Ognjen Prica« u Zagrebu.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 5 (195).
PDF datoteka: HZ_5_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: OLEG MANDIĆ
Naslov: Bratstvo u ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj
Historijski zbornik 5 (195), str. 225-298.
PDF datoteka: HZ_5_2_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: IVO MILIĆ
Naslov: Porijeklo prava bližike na prvokup i otkup nekretnina: (u povodu članka P. S. Leichta, Note agli statuti istriani con particolare riguardo al diritto di prelazione)
Historijski zbornik 5 (195), str. 299-310.
PDF datoteka: HZ_5_3_MILIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: Neke karakteristike socijalne demokracije u Hrvatskoj i Slavoniji : (u povodu IV. toma Istor. arhiva KPJ: Socijalistički pokret u Hrvatskoj i Slavoniji, Dalmaciji i Istri 1892–1919, Beograd 1950)
Historijski zbornik 5 (195), str. 311-323.
PDF datoteka: HZ_5_4_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBOCJENE I PRIKAZI
Autor: NADA KLAIĆ I RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: J. Bösendorfer, Agrarni odnosi u Slavoniji, Prilozi za istraživanje gospodarske povijesti, Izdavački zavod JAZU, 1950
Historijski zbornik 5 (195), str. 325-333.
PDF datoteka: HZ_5_5_KLAIC-BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JORJO TADIĆ I DRAGAN ROLLER
Naslov: Dubrovački zanati u XV. i XVI. stoljeću, Građa za gospodarsku povijest Hrvatske, 2, izdanje JAZU, 1951. & [Objašnjenje uz članak J. Tadića]
Historijski zbornik 5 (195), str. 333-344.
PDF datoteka: HZ_5_6_TADIC-ROLLER.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Novi prilozi o dubrovačkoj diplomaciji
Historijski zbornik 5 (195), str. 344-347.
PDF datoteka: HZ_5_7_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NADA KLAIĆ
Naslov: Z. Herkov, Statut grada Zagreba od god. 1732., Izd. Arhiva grada Zagreba, I, Zagreb 1952
Historijski zbornik 5 (195), str. 347-350.
PDF datoteka: HZ_5_8_KLAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILORAD EKMEČIĆ
Naslov: Risto Besarović, Vaso Pelagić, izdanje Svjetlosti, Sarajevo 1951,
Historijski zbornik 5 (195), str. 350-354.
PDF datoteka: HZ_5_9_EKMECIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LEO KOŠUTA
Naslov: Izdanja Staroslavenskog instituta u Zagrebu, Radovi, I, 1952; Slovo, I, 1952
Historijski zbornik 5 (195), str. 354-360.
PDF datoteka: HZ_5_10_KOSUTA.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARTIN VEDRIĆ
Naslov: Tabula Hebana : o jednom značajnom arheološkom otkriću
Historijski zbornik 5 (195), str. 360-365.
PDF datoteka: HZ_5_11_VEDRIS.pdf, veličina datoteke: 0kBČASOPISI
Autor: SEID MUSTAFA TRALJIĆ
Naslov: Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, Sarajevo, I, 1950; II, 1951
Historijski zbornik 5 (195), str. 367-372.
PDF datoteka: HZ_5_12_TRALJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JOSIP LUČIĆ
Naslov: Istoriski glasnik, Beograd 1951, br. 1–2
Historijski zbornik 5 (195), str. 372-376.
PDF datoteka: HZ_5_13_LUCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Godišnjak Istoriskog društva Vojvodine, Novi Sad 1951
Historijski zbornik 5 (195), str. 152-158.
PDF datoteka: HZ_5_14_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAKŠA RAVLIĆ
Naslov: Zbornik radova Instituta za proučavanje književnosti SAN, 2, Beograd 1952
Historijski zbornik 5 (195), str. 380-384.
PDF datoteka: HZ_5_15_RAVLIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: NIKOLA ŽIC
Naslov: Atti e memorie della Societa` istriana di archeologia e storia patria, vol. II della nuova ser. (LIV della raccolta), Venezia 1952,
Historijski zbornik 5 (195), str. 384-386.
PDF datoteka: HZ_5_16_ZIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIRJANA GROSS
Naslov: “Historische Zeitschrift” u povodu 90-godišnjice F. Meinecke-a
Historijski zbornik 5 (195), str. 386-390.
PDF datoteka: HZ_5_17_GROSS.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: KONSTANTIN BASTAIĆ
Naslov: Archives d’histoire du droit oriental, Revue internationale des droits de l’antiquité, I, Bruxelles 1952
Historijski zbornik 5 (195), str. 176-182.
PDF datoteka: HZ_5_18_BASTAIC.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: JOSIP BUTURAC
Naslov: Državni arhiv u Zagrebu
Historijski zbornik 5 (195), str. 395-408.
PDF datoteka: HZ_5_19_MARINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBDISKUSIJA
BILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 5 (195), str. 409-425.
PDF datoteka: HZ_5_20_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Autor: FERDO ČULINOVIĆ
Naslov: Mogu li se pokreti krajišnika uvrstiti u seljačke bune?
Historijski zbornik 5 (195), str. 427-437.
PDF datoteka: HZ_5_21_CULINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: BRANKO SUČEVIĆ
Naslov: Šta su bili “krajišnici”? : (povodom odgovora prof. Ferde Čulinovića),
Historijski zbornik 5 (195), str. 437-448.
PDF datoteka: HZ_5_22_SUCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GREGOR ČREMOŠNIK
Naslov: O načinu izdavanja srednjovjekovnih notarskih koncepata
Historijski zbornik 5 (195), str. 448-452.
PDF datoteka: HZ_5_23_SUCEVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: UREDINŠTVO
Naslov: Errata corrige!
Historijski zbornik 5 (195), str. 453-453.
PDF datoteka: HZ_5_24_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: UREDNIŠTVO
Naslov: Suradnici u ovom svesku “Historijskog zbornika”
Historijski zbornik 5 (195), str. 454-454.
PDF datoteka: HZ_5_25_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB