Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina II, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Vladimir Babić, Miroslav Brant, Grga Gamulin, Marko Kostrenčić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Tisak i naklada Nakladni zavod Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1949, VI, 416 stranica, 15 tabli i poseban listić sa ispravcima. [Naklada 3.500 primjeraka. Tiskanje dovršeno 8. I. 1950. u tiskari Nakladnog zavoda Hrvatske – Zagreb]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 2 (1949).
PDF datoteka: HZ_2_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Autor: FERDO ČULINOVIĆ
Naslov: Razvitak ZAVNOH-a
Historijski zbornik 2 (1949), str. 7-45.
PDF datoteka: HZ_2_2_CULINOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: SLOBODAN ŠTAMPAR
Naslov: Borba jedrenjača s parobrodima u Hrvatskom primorju
Historijski zbornik 2 (1949), str. 47-76.
PDF datoteka: HZ_2_3_STAMPAR.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MATKO ROJNIĆ
Naslov: Nacionalno pitanje u Istri 1848/9.
Historijski zbornik 2 (1949), str. 77-114.
PDF datoteka: HZ_2_4_ROJIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBO KARAMAN
Naslov: O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre
Historijski zbornik 2 (1949), str. 115-130.
PDF datoteka: HZ_2_5_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO KOSTRENČIĆ
Naslov: Vinodolski zakon
Historijski zbornik 2 (1949), str. 131-152.
PDF datoteka: HZ_2_6_KOSTRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBMANJI PRILOZI
Autor: RIKARD LANG
Naslov: Sporazum britanskih i njemačkih monopolista u Düsseldorfu g. 1939.
Historijski zbornik 2 (1949), str. 153-163.
PDF datoteka: HZ_2_7_LANG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASO BOGDANOV
Naslov: Prilog upoznavanju uloge A. T. Brlića u revoluciji 1848/9.
Historijski zbornik 2 (1949), str. 165-176.
PDF datoteka: HZ_2_8_BOGDANOV.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMO MATIĆ
Naslov: Mihanovićeva "Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnom jeziku"
Historijski zbornik 2 (1949), str. 177-183.
PDF datoteka: HZ_2_9_MATIC.pdf, veličina datoteke: 0kBPRILOZI PROVIJESTI UMJETNOSTI I ARHEOLOGIJE
Autor: IVAN BACH
Naslov: Prilozi povijesti srpskog slikarstva u Hrvatskoj od kraja XVII. st. do kraja XVIII. stoljeća
Historijski zbornik 2 (1949), str. 185-209.
PDF datoteka: HZ_2_10_BACH.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: CVITO FISKOVIĆ
Naslov: Istraživanja u srednjovjekovnoj srkci sv. Nikole u Splitu
Historijski zbornik 2 (1949), str. 211-221.
PDF datoteka: HZ_2_11_FISKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKO VINSKI
Naslov: Prilog poznavanju gradišta s osvrtom na jedan nalaz u Podravini
Historijski zbornik 2 (1949), str. 223-241.
PDF datoteka: HZ_2_12_VINSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STJEPAN VUKOVIĆ
Naslov: Prethistorijsko nalazište spilje Vindije
Historijski zbornik 2 (1949), str. 243-249.
PDF datoteka: HZ_2_13_VUKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBPRIKAZI I OCJENE
Autor: PREDRAG VRANICKI
Naslov: M. M. Rozental, Marksistički dijalektički metod
Historijski zbornik 2 (1949), str. 251-261.
PDF datoteka: HZ_2_14_VRANICKI.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: N. Vučo. Privredna istorija naroda FNRJ do prvog svjetskog rata
Historijski zbornik 2 (1949), str. 261-269.
PDF datoteka: HZ_2_15_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Slavjanskij sbornik
Historijski zbornik 2 (1949), str. 269-280.
PDF datoteka: HZ_2_16_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASO BOGDANOV
Naslov: O nekim problemima Četrdesetosme
Historijski zbornik 2 (1949), str. 280-306.
PDF datoteka: HZ_2_17_BOGDANOV.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MIHOVIL KOMBOL
Naslov: B. D. Dacjuk. Jurij Križanić, Očerk političeskih i istoričeskih vzgljadov
Historijski zbornik 2 (1949), str. 307-312.
PDF datoteka: HZ_2_18_KOMBOL.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO KOSTRENČIĆ
Naslov: Z. Herkov, Statut grada Rijeke iz g. 1530
Historijski zbornik 2 (1949), str. 312-314.
PDF datoteka: HZ_2_19_KOSTRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR MOŠIN
Naslov: G. Čremošnik, Bosanske i humske povelje srednjega vijeka
Historijski zbornik 2 (1949), str. 315-321.
PDF datoteka: HZ_2_20_MOSIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: V. I. Ravdonikas, Istorija pervobytnogo obščestva II
Historijski zbornik 2 (1949), str. 322-328.
PDF datoteka: HZ_2_21_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Metodika povijesti SSSR u osnovnoj školi
Historijski zbornik 2 (1949), str. 328-337.
PDF datoteka: HZ_2_22_BABIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Voprosy istorii 1948
Historijski zbornik 2 (1949), str. 337-349.
PDF datoteka: HZ_2_23_BABIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO KOSTRENČIĆ
Naslov: Czasopismo historyczno-prawne I. i II.
Historijski zbornik 2 (1949), str. 349-354.
PDF datoteka: HZ_2_24_KOSTRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILAN PRELOG
Naslov: Muzeji 1 i 2
Historijski zbornik 2 (1949), str. 354-363.
PDF datoteka: HZ_2_25_PRELOG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJERKA KUNTIĆ
Naslov: Istoriski glasnik 1948/2 i 1949/1
Historijski zbornik 2 (1949), str. 363-369.
PDF datoteka: HZ_2_26_KUNTIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMO ČUBELIĆ
Naslov: Istoriski zapisi I/2
Historijski zbornik 2 (1949), str. 369-372.
PDF datoteka: HZ_2_27_CUBELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 2 (1949), str. 373-412.
PDF datoteka: HZ_2_28_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Uredništvo
Historijski zbornik 2 (1949), str. 413-413.
PDF datoteka: HZ_2_29_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Ispravci štamparskih pogrešaka u I. knjizi "Historijskog zbornika" (1948)
Historijski zbornik 2 (1949), str. 414-414.
PDF datoteka: HZ_2_30_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Suradnici u I. i II. godištu "Historijskog zbornika"
Historijski zbornik 2 (1949), str. 415-415.
PDF datoteka: HZ_2_31_SURADNICI.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Znatnije pogreške
Historijski zbornik 2 (1949), str. 0-0.
PDF datoteka: HZ_2_32_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB