Digitalizirani brojevi

1948. godina, 1. broj (1-4)
1949. godina, 2. broj (1-4)
1952. godina, 5. broj (1-2)
1952. godina, 5. broj (3-4)
1953. godina, 6. broj (1-4)
1954. godina, 7. broj (1-4)
1955. godina, 8. broj (1-4)
1956. godina, 9. broj (1-4)
1957. godina, 10. broj (1-4)
1960. godina, 13. broj (1-4)
1961. godina, 14. broj (1-4)
1962. godina, 15. broj (1-4)
1963. godina, 16. broj (1-4)
1964. godina, 17. broj (1-4)
1965. godina, 18. broj (1-4)
1966.-1967. godina, broj 19-20
1968.-1969. godina, broj 21-22
1970.-1971. godina, broj 23-24
1972.-1973. godina, broj 25-26
1974.-1975. godina, broj 26-27
1976.-1977. godina, broj 29-30
1978.-1979. godina, broj 31-32
1980.-1981. godina, broj 33-34
1982. godina, broj 35
1983. godina, broj 36
1984. godina, broj 37
1985. godina, broj 38
1986. godina, broj 39
1987. godina, broj 40
1988. godina, broj 41
1989. godina, broj 42
1990. godina, broj 43
1991. godina, broj 44
1992. godina, broj 45

Submit this form
Dodatne mogućnosti pretraživanja
Tražilica pretražuje ime i prezime autora, naslov članka i godište časopisa. Imena i prezimena treba pisati s velikim početnim slovom (npr. Šidak). Primjeri pretraživanja prema imenu i prezimenu autora:
1. Jaroslav Šidak
2. Šidak, Jaroslav
3. Šidak

IMPRESSUM
Historijski zbornik, godina I, broj 1-4, Glavni i odgovorni urednik: Jaroslav Šidak, Redakcioni odbor: Vladimir Babić, Miroslav Brant, Grga Novak, Marko Kostrenćić, Jaroslav Šidak, Izdaje Povijesno društvo Hrvatske – Zagreb, Tisak i naklada Nakladni Zavod Hrvatske – Zagreb, Zagreb 1948, 316 stranica, VI tabli, jedna karta i poseban listić sa ispravcima. [Zbog svoje odsutnosti iz Zagreba član redakcionog odbora Grga Gamulin nije sudjelovao u uređivanju ovog sveska. Redakcija završena 15. IX. 1948.]


SADRŽAJ
Naslov: Sadržaj
Historijski zbornik 1 (1948).
PDF datoteka: HZ_1_1_SADRZAJ.pdf, veličina datoteke: 0kBČLANCI I RASPRAVE
Naslov: Riječ uredništva
Historijski zbornik 1 (1948), str. 7-10.
PDF datoteka: HZ_1_2_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARKO KOSTRENČIĆ
Naslov: Stara baština i novi putovi
Historijski zbornik 1 (1948), str. 11-24.
PDF datoteka: HZ_1_3_KOSTRENCIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Revolucija godine 1848.-1849.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 25-42.
PDF datoteka: HZ_1_4_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VASO BOGDANOV
Naslov: Uloga podunavskih slavenskih naroda 1848.-1849. u svijetlu najnovijih istraživanja sovjetske historiografije
Historijski zbornik 1 (1948), str. 43-66.
PDF datoteka: HZ_1_5_BOGDANOV.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Industrijska revolucija u Hrvatskoj i godina 1848.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 67-103.
PDF datoteka: HZ_1_6_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: LJUBO KARAMAN
Naslov: O umjetnosti srednjeg vijeka u Hrvatskoj i Slavoniji
Historijski zbornik 1 (1948), str. 103-128.
PDF datoteka: HZ_1_7_KARAMAN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: GRGA NOVAK
Naslov: Pogled na prilike radnih slojeva u rimskoj provinciji Dalmaciji
Historijski zbornik 1 (1948), str. 129-152.
PDF datoteka: HZ_1_8_NOVAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: OLEG MANDIĆ
Naslov: O nacrtu razvojnih stepena u prvobitnoj zajednici
Historijski zbornik 1 (1948), str. 153-174.
PDF datoteka: HZ_1_9_MANDIC.pdf, veličina datoteke: 0kBMANJI PRILOZI
Autor: FRAN BARBALIĆ
Naslov: Prvi parlamentarni izbori u Istri 1848.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 175-182.
PDF datoteka: HZ_1_10_BARBALIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: E. A. BELJAJEV
Naslov: Periodizacija srednjovjekovne turske historije
Historijski zbornik 1 (1948), str. 183-187.
PDF datoteka: HZ_1_11_BELJAJEV.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENSKO VOJNOVIĆ
Naslov: Idejnost u muzejima
Historijski zbornik 1 (1948), str. 188-193.
PDF datoteka: HZ_1_12_VOJNOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: ZDENKO VINSKI
Naslov: Nešto o značenju arheoloških iskapanja
Historijski zbornik 1 (1948), str. 194-200.
PDF datoteka: HZ_1_13_VINSKI.pdf, veličina datoteke: 0kBPRILOZI PROVIJESTI UMJETNOSTI I ARHEOLOGIJE
Autor: CVITO FISKOVIĆ
Naslov: Iskopine srednjovjekovne crkve sv. Eufemije u Splitu
Historijski zbornik 1 (1948), str. 201-211.
PDF datoteka: HZ_1_14_FISKOVIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: STJEPAN GUNJAČA
Naslov: Još jedan nalaz starohrvatskog nakita u Trilju
Historijski zbornik 1 (1948), str. 211-216.
PDF datoteka: HZ_1_15_GUNJACA.pdf, veličina datoteke: 0kBZNANSTVENE USTANOVE
Autor: FEDOR MOAČANIN
Naslov: Muzej Srba u Hrvatskoj
Historijski zbornik 1 (1948), str. 217-221.
PDF datoteka: HZ_1_16_MOACANIN.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: DANICA ŠVALBA
Naslov: Rad Muzeja narodnog oslobođenja na skupljanju građe za povijest NOB-e
Historijski zbornik 1 (1948), str. 222-232.
PDF datoteka: HZ_1_17_SVALBA.pdf, veličina datoteke: 0kBPRIKAZI I OCJENE
Autor: MIROSLAV BRANDT
Naslov: Današnje naše mogućnosti upoznavanja materijalističkog pogleda na historiju
Historijski zbornik 1 (1948), str. 233-243.
PDF datoteka: HZ_1_18_BRANDT.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: RUDOLF BIĆANIĆ
Naslov: Maurice Dobb, Studies in the development of capitalism
Historijski zbornik 1 (1948), str. 243-245.
PDF datoteka: HZ_1_19_BICANIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Novi prilozi o slavenskim narodima u revoluciji 1848.-49.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 246-253.
PDF datoteka: HZ_1_20_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Zgodovinski časopis I, Ljubljana 1947
Historijski zbornik 1 (1948), str. 253-258.
PDF datoteka: HZ_1_21_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: JAROSLAV ŠIDAK
Naslov: Glasnik Državnog muzeja u Sarajevu, N. S. 1946. Društvene nauke I.
Historijski zbornik 1 (1948), str. 258-261.
PDF datoteka: HZ_1_22_SIDAK.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Istoriski glasnik. Organ Istoriskog društva Srbije I, Beograd 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 262-264.
PDF datoteka: HZ_1_23_BABIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMO ČUBELIĆ
Naslov: Istoriski zapisi I, 1-6, Cetinje 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 264-267.
PDF datoteka: HZ_1_24_CUBELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: TOMO ČUBELIĆ
Naslov: J. Jovanović, Stvaranje crnogorske države i razvoj crnogorske nacionalnosti, 1948
Historijski zbornik 1 (1948), str. 267-270.
PDF datoteka: HZ_1_25_CUBELIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MILAN PRELOG
Naslov: C. Fisković, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, 1947
Historijski zbornik 1 (1948), str. 271-275.
PDF datoteka: HZ_1_26_PRELOG.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: MARIJANA GUŠIĆ
Naslov: O problemima etnogeneze Slavena
Historijski zbornik 1 (1948), str. 275-282.
PDF datoteka: HZ_1_27_GUSIC.pdf, veličina datoteke: 0kBAutor: VLADIMIR BABIĆ
Naslov: Metodika povijesne nastave u osnovnoj i srednjoj školi
Historijski zbornik 1 (1948), str. 283-290.
PDF datoteka: HZ_1_28_BABIC.pdf, veličina datoteke: 0kBBILJEŠKE
Naslov: Bilješke
Historijski zbornik 1 (1948), str. 291-304.
PDF datoteka: HZ_1_29_BILJESKE.pdf, veličina datoteke: 0kBOSTALO
Naslov: Rezime
Historijski zbornik 1 (1948), str. 305-315.
PDF datoteka: HZ_1_30_REZIME.pdf, veličina datoteke: 0kBNaslov: Uredništvo
Historijski zbornik 1 (1948), str. 315-316.
PDF datoteka: HZ_1_31_UREDNISTVO.pdf, veličina datoteke: 0kB