Marijan Bobinac, “Sjećanje i suvremenost. Ogledi o novom njemačkom povijesnom romanu”

Izdavač Disput objavio je 2018. godine knjigu Marijana Bobinca “Sjećanje i suvremenost. Ogledi o novom njemačkom povijesnom romanu”.

 

 

Disput

 

Marijan Bobinac

 

 

Sjećanje i suvremenost

Ogledi o novom njemačkom povijesnom romanu

 

 

Od nastanka modernoga povijesnog romana prije dva stoljeća – njegovim utemeljiteljem smatra se Walter Scott – taj žanr prolazio je velike promjene, uvriježio se u mnogim nacionalnim književnostima, poprimao različite oblike, zahvaćao razne stilske, tematske, političko-ideološke i vrijednosne registre, povremeno gubio na važnosti i nestajao s književne scene, da bi potom, posve preporođen, nanovo stekao pozornost čitatelja. U našoj suvremenosti povijesni se roman ponovo nalazi u razdoblju konjunkture, bilo da je riječ o umjetnički ambicioniranim djelima ili o zabavnom štivu utemeljenom na popularnim književnim obrascima. Opisano stanje potpuno odgovara i prilikama u kojima se povijesna fikcija u nekoliko posljednjih desetljeća nalazi na njemačkom jezičnom području, a njezin specifičan odvjetak u kojem se na inovativan, nerijetko provokativan način prikazuju problematični aspekti novije njemačke i europske povijesti, u središtu je zanimanja ove knjige.

Analitičkom dijelu prethode sažeti prikazi odnosa između povijesti i književnosti u prošlosti i sadašnjosti, teorijsko-tipoloških pogleda na povijesni roman te nacrta njegove povijesti na njemačkom jezičnom području od početka 19. stoljeća do našeg vremena, do nastanka korpusa koji se u ovoj studiji naziva novi njemački povijesni roman. Rasprava o suvremenom stanju vrste, popraćena osvrtom na prepletanje povijesti i kulturnog pamćenja kao njezine središnje teme, obuhvaća analize egzemplarnih djela, dostupnih i u prijevodu na hrvatski jezik: Žena kojoj sam čitao Bernharda Schlinka, Crveno Uwea Timma, Austerlitz W. G. Sebalda, Korakom raka Güntera Grassa, Engleske godine, Zanat ubijanja i Zima na jugu Norberta Gstreina, Poludnica Julije Franck, Bijesne ovce Katje Lange-Müller i Kaltenburg Marcela Beyera.

Marijan Bobinac (1952), profesor njemačke književnosti na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Studirao je germanistiku, talijanistiku i teatrologiju na Sveučilištima u Zagrebu i Beču. Izvodi kolegije iz povijesti njemačke književnosti na matičnoj instituciji, a predaje i na Poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti. Od 1999. do 2017. predstojnik Katedre za njemačku književnost, od 2008. voditelj Kulturološkog smjera na diplomskom studiju Odsjeka za germanistiku. Težišta znanstvenog rada: razni aspekti njemačke književnost 19, 20. i 21. stoljeća; povijesna književnost; pučko kazalište; kulturni transfer između njemačkoga jezičnog područja i Hrvatske, postkolonijalni i postimperijalni studiji. Voditelj više nacionalnih i bilateralnih znanstvenih projekata. Objavio veći broj znanstvenih i stručnih radova, uredničkih knjiga te šest monografija (posljednja objavljena: Uvod u romantizam, 2012). Glavni urednik književnoznanstvenog časopisa “Umjetnost riječi” (2005–2012), osnivač i glavni urednik germanističkog godišnjaka “Zagreber Germanistische Beiträge” (1992–2012). Kao gost-profesor predavao na domaćim i inozemnim sveučilištima, održao brojna gostujuća predavanja, sudjelovao na nizu međunarodnih znanstvenih simpozija te bio na brojnim studijskim boravcima na sveučilištima njemačkoga jezičnog područja.

 

/284 str., 16 x 20 cm, meki uvez, 2018/

 

Izvor: http://www.disput.hr/katalog-knjiga/cetvrti-zid/sjecanje-i-suvremenost/

 

 

Odgovori