Web-portal Internet bilten – glasilo Centra za istorijske studije i dijalog

Upućujemo na web-portal “Internet bilten” – koji uređuju povjesničari Aleksandar R.Miletić i Srđan Milošević – glasilo udruge građana Centar za istorijske studije i dijalog (CISiD) iz Novog Sada čiji je fokus na povijesti i sadašnjosti međuetničkih odnosa u Srbiji i međunacionalnih odnosa na Balkanu.

 

 

 

 

Centar za istorijske studije i dijalog

 

 

Internet bilten

 

 

http://www.internetbilten.com/

 

 

 

Redakcija

Dr Aleksandar R. Miletić, glavni i odgovorni urednik

Dr Srđan Milošević, zamenik glavnog i odgovornog urednika

 

 

 

 

O Centru za istorijske studije i dijalog (CISiD), Novi Sad

 

Udruženje građana Centar za istorijske studije i dijalog (CISiD), sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 15. februara 2015. godine. Udruženje se bavi društvenim aktivizmom i proučavanjem problematike međunacionalnih odnosa na Balkanu, promovisanjem inkluzivnog modela javnih komemoracija i nastave istorije. CISiD nastoji da u javnom prostoru učini vidljivim različite istorijske događaje i ličnosti, pripadnike manjinskih zajednica, koji su ostvarili određene istorijske zasluge za svoje lokalne sredine, dali doprinos razvoju skladnih međuetničkih odnosa ili na bilo koji način zaslužili da im država Srbija oda priznanje. Uz punu svest da su kroz istoriju međuetnički odnosi bili ispunjeni različitim konfliktima, nastojimo da, uz dobro poznate i često previše naglašavane primere konfrontacije, ukažemo na suprotne sadržaje. Isticanjem primera međuetničkih solidarnosti sugerišemo da u javna obeležavanja istorijskih događaja i ličnosti treba uvrstiti i istoriju nacionalnih manjina. Ona jeste integralni deo istorije Srbije i kao takva treba da bude prepoznata. Time bi se postigla šira društvena integracija savremenih manjinskih zajednica, pri čemu je potrebno da se nedvosmisleno prizna i da odnos države kroz istoriju prema manjinama nije bio lišen nepravdi i diskriminatorske politike. Važano je i razvijanje svesti o tome da tokovi istorija većinskog i manjinskih naroda nisu paralalni, već da se ukrštaju, kao i da ta ukrštanja nisu uvek konfliktna.

 

 

Koncept nacionalne istorije trebalo bi shvatiti kao istoriju države, a ne kao etničku istoriju. To ni na koji način ne isključuje ni potrebu ni pravo da se prepoznaju i očuvaju posebnosti do kojih svi kolektivni identiteti veoma drže. Međutim, teme koje su od značaja za pojedine etničke zajednice ne bi trebalo da budu predstavljene kao “paralelni tokovi”, već kao istorija koja uključuje složene interakcije, kako one traumatične, tako i pozitivne primere. Uključivanje i u nastavu istorije sadržaja iz domena nekonfliktne interakcije pripadnika različitih etničkih grupa u najvećoj meri bi doprinelo relaksaciji međuetničkih odnosa. Oni se sada gotovo isključivo predstavljaju kroz prizmu nasilja i konflikata različitog intenziteta, a to ipak ne odgovara stvarnoj istoriji. U različitim fazama realizacije, projekat su podržali Centar za promociju nauke i Fondacija za otvoreno društvo u Srbiji.

 

 

Glasilo udruženja CISiD je web-portal Internet bilten. Članovi udruženja su uglavnom profesionalni istoričari iz Novog Sada i Beograda. Neki od članova udruženja su Dr Danilo Šarenac, Dr Srđan Milošević, Dr Aleksandar R. Miletić, Dr Vladan Jovanović, Dr Momir Samardžić i Dr Petar Dragišić.

 

 

Odgovori