Forum.tm: Reagiranje Gorana Hutinca na novi tekst Igora Vukića o spašavanju kozaračke djece i ubijenima u jasenovačkom sustavu logora

Na portalu Forum.tm objavljen je tekst povjesničara Gorana Hutinca „Revizionistički pamflet Igora Vukića o kozaračkoj djeci (3)“.

 

 

 

 

Forum.tm

 

 

26.08.2017.

 

 

Goran Hutinec

 

 

Revizionistički pamflet Igora Vukića o kozaračkoj djeci (3)

 

 

U tekstu objavljenom 17. srpnja 2017. na portalu forum.tm Igor Vukić iznosi niz tvrdnji kojima pokušava osporiti navode Nataše Mataušić o stradanju djece u ustaškim koncentracijskim logorima. Iako amater, Vukić se u nekoliko navrata podrugljivo referira na znanstvenu djelatnost Nataše Mataušić, uključujući i činjenicu da istražuje navedenu temu u sklopu doktorskog studija povijesti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

 

 

Budući da sam kao član povjerenstva za ocjenu teme doktorskog rada Nataše Mataušić imao prilike uvjeriti se u njene istraživačke sposobnosti i kvalitete, ne dvojim da će s uspjehom dovršiti rad o Diani Budisavljević i njenom spašavanju djece od sudbine koju im je namijenio ustaški režim. S druge strane, ne mogu s jednakim povjerenjem govoriti o Igoru Vukiću, koji je u spomenutom članku naveo niz netočnih podataka i na toj platformi podastro pregršt neutemeljenih, netočnih, a možda i zlonamjernih zaključaka koji evidentno osporavaju njegovu stručnost u pogledu tematike ustaškog represivnog sustava, jasenovačkog sustava logora i žrtava stradalih u njemu, a time i stručnost organizatora “znanstvenih” skupova koji Vukiću daju prostora za širenje njegovih neistina. U ovom osvrtu neću se obazirati na čitav tekst Igora Vukića, već samo na nekoliko kraćih odlomaka sa samog kraja koji će biti posve dovoljni da se razotkriju sva ograničenja i stranputice njegove “znanstvene metode”.

 

 

Cijeli tekst dostupan je na poveznici:

 

 

http://www.forum.tm/vijesti/revizionisticki-pamflet-igora-vukica-o-kozarackoj-djeci-3-6039

 

 

One comment

Odgovori