Polemika o knjizi Davora Marijana “Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.” (5)

U novom broju “Časopisa za suvremenu povijest” (god. 54, br. 1, 2022) Mesud Šadinlija objavio je novi prilog u polemici s Davorom Marijanom povodom Marijanove knjige “Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.”.


Časopis za suvremenu povijest, Vol. 54 No. 1, 2022.

Pismo uredniku

Mala priča o velikoj ambiciji ili Mendeljejev za sirotinju

Mesud Šadinlija; Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Puni tekst: str. 255-271

https://hrcak.srce.hr/274726


Prethodni prilozi:


Odgovori