Metodički paket za poučavanje povijesti

Autori: Miljenko Hajdarović, Martina Glučina, Valerija Turk-Presečki
ISBN: 978-953-359-300-5
2. prošireno izdanje, 2021.
elektroničko izdanje, 153 stranice
besplatno preuzimanjehttps://bit.ly/3jWHrN5


Sadržaj

1. Promjena paradigme, reforma ili sve po starom?
2. Što su ishodi učenja i čemu služe?
3. Vrednovanje
4. Primjeri vrednovanja
4. 1. Vrednovanje za učenje
4. 2. Vrednovanje kao učenje
4. 3. Vrednovanje naučenoga
5. O studiji slučaja kao strategiji u nastavi povijesti
6. Primjeri metoda poučavanja
7. Dvostruko kodiranje u nastavi povijesti
8. Velike slike ili kako ponavljanje gradiva učiniti smislenijim
9. Istraživačka pitanja u nastavi povijesti
10. Slikovni izvori u nastavi povijesti – izazovi poučavanja
11. Karikatura kao povijesni izvor
12. Poučavanje pomoću grafičkih organizatora
13. Dobro korištenje filma u nastavi Povijesti
14. Digitalno poučavanje povijesti
15. Učinkovito korištenje računalnih prezentacija u nastavi povijesti
16. Problem straha od javnoga nastupa u online okruženju
17. Kako koristiti autonomiju u poučavanju povijesti?
18. Refleksija o protekloj školskoj godini – izazovi, napredak i kojim putem dalje


Izdavačka kuća Profil Klett prepoznaje potrebu za permanentnim stručnim usavršavanjem učitelja i mnogobrojnim aktivnostima nastoji podržati zajednicu praktičara. Uz webinare i stručne članke na portalu Profil Klett je za učitelje povijesti priredio zbirku suvremenih didaktičkih i metodičkih savjeta.

Uz mnogobrojne projekte, izložbe, usavršavanja, konferencije i druge aktivnosti na unapređenju obrazovanja Miljenko Hajdarović, Martina Glučina i Valerija Turk-Presečki, prikupili su zajedno već nekoliko desetljeća praktičnoga rada u hrvatskim osnovnim i srednjim školama. Zajedno su u različitim ulogama sudjelovali u izdavanju udžbenika, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja izdavačke kuće Profil Klett. Njihove proširene biografije potražite u knjizi.

Metodički paket za poučavanje povijesti sadrži članke, stručne radove i istraživanja nastala u nekoliko posljednih godina tijekom kojih se provodi najnovija reforma obrazovanja u Hrvatskoj. Autori nastoje pomoći učiteljima povijesti tekstovima koji pokrivaju teme o odgojno-obrazovnim ishodima, vrednovanju, metodama poučavanja i drugim temama didaktike i metodike poučavanja Povijesti.


Iz recenzije

Pogledajte videoisječak u kojem recenzent dr. sc. Goran Đurđević najavljuje knjigu:

https://www.profil-klett.hr/metodicki-paket-za-poucavanje-povijesti


Odgovori