Krokodil: Zajednička čitaonica

Projekat Zajednička čitaonica predstavlja direktni nastavak projekta Jezici i nacionalizmi i njegovo pomeranje iz domena lingvističke nauke u domen književnosti. Cilj projekta Zajednička čitaonica je podizanje svesti u javnosti o značajnoj temi zloupotrebe jezika u političke svrhe, kako bi se pronašlo najbolje sredstvo za vršenje uticaja na političke strukture da u delo sprovedu preko potrebnu promenu zakonodavstva koje bi bilo u skladu s priznanjem da su četiri “politička jezika” koja se govore u regiji zapravo samo četiri ravnopravne varijante zajedničkog ali neimenovanog policentričnog jezika. Time će se efikasno okončati obrazovna, kulturna ali shodno tome i politička segregacija u regionu zasnovana na lažnoj pretpostavci identitetskih politika da svaka nacija/etnička grupa ima pravo (ili čak obavezu) na svoj vlastiti, odvojeni i nezavisni jezik bez obzira na konkretnu jezičku stvarnost  ili čak običnu logiku.

Cilj projekta Zajednička čitaonica je i prikupljanje značajne količine materijala književne produkcije stvarane na zajedničkom jeziku središnjeg područja nekadašnje Jugoslavije kako u prošlosti tako i u sadašnjosti. Namera nam je da gradimo nedvosmisleno zajedničku književnu riznicu u ime jedne velike književnosti zajedničkog jezika naspram na silu formiranih nacionalnih selekcija često temeljenih na “krvi” ili ekskluzivnom pripadanju pisaca i njihovih dela. Ova riznica će poslužiti kao referentna tačka za savremene intelektualne i umetničke rasprave unutar regiona obuhvaćenog zajedničkim jezikom.


JUGOSLAVIJA

Predrag Matvejević i Vladimir Arsenijević


EVROPA

Miroslav Krleža i Igor Štiks


IDENTITETI

Danilo Kiš i Lana Bastašić


EGZIL

Dubravka Ugrešić i Semezdin Mehmedinović


DRUŠTVO

Borka Pavićević i Boris Buden


ANTI/FAŠIZAM

Daša Drndić i Andrej Nikolaidis


GRAD

Bogdan Bogdanović i Dragan Markovina


NEPRILAGOĐENOST

Mirko Kovač i Rada Iveković


Publikacije su dostupne u PDF-u na poveznici:


Odgovori