Prvi poziv za sudjelovanje u 3. znanstvenom kolokviju “Povijest u javnom prostoru: Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja”

KLIOFEST, udruga za promicanje kulture povijesti

Planićeva 10, 10020 Zagreb


Prvi poziv za sudjelovanje u 3. znanstvenom kolokviju

Povijest u javnom prostoru: Markiranje prostora – spomenici i spomen-obilježja


Znanstveni skup je zamišljen kao nastavak inicijative pokrenute prije dvije godine koja je rezultirala kolokvijem Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive – hrvatska i inozemna iskustva održanim 2019. te kolokvijem Povijest u javnom prostoru: stanje i perspektive – Je li Drugi svjetski rat gotov? održanim 2020. godine. Na tim se kolokvijima raspravljalo o mjestu povijesti u javnom prostoru kao i o politici povijesti u raznim njezinim aspektima.

Ove godine nastavit će se rasprava o javnoj povijesti kao području javne djelatnosti i kao temi historiografskih istraživanja te njezinom mjestu u obrazovnom sustavu, odnosno o politikama povijesti. Fokus će biti usmjeren na pitanje spomenika i drugih spomen-obilježja, te na različite aspekte politike povijesti vezane uz podizanje spomenika i odnos prema njima, što je čest izvor kontroverzi u Hrvatskoj, a u zadnje vrijeme i jedna od vodećih svjetskih tema.

Pozivamo povjesničare, ali i druge znanstvenike – politologe, sociologe, etnologe, muzeologe i baštinske djelatnike općenito, da se prijave za sudjelovanje na ovome kolokviju i raspravi.


Kolokvij je planiran za 3. prosinca 2021. godine.


Rok za prijave ističe 30. rujna 2021. godine. Prijave s naslovom desetominutnih izlaganja i sažetkom (do pola kartice) te kratkom biografijom pošaljite na adresu pujp.kolokvij@gmail.com


Odgovori