Iva Beljan Kovačić: KNJIŽEVNOST I HISTORIOGRAFIJA – Književnopovijesne studije

Knjiga okuplja deset studija najvećim dijelom posvećenih starijoj hrvatskoj književnosti u Bosni i Hercegovini i njezinoj prezentaciji u povijestima književnosti. Ovaj segment hrvatske književnosti autorica promatra kao dio šireg fenomena kulture franjevaca Bosne Srebrene, koja je u predmodernom razdoblju obuhvaćala i zagorsku Dalmaciju, Slavoniju, Srijem, Bačku, Banat i južnu Ugarsku. Tekstove povezuje i interes za proučavanje odnosa historiografskog i književnoumjetničkog aspekta ove književne tradicije.

Prvi dio knjige bavi se poetikom starije hrvatske (franjevačke) književnosti u Bosni i Hercegovini i njezinim odnosom prema historiografskom pismu, a zatim i utjecaju koji je ova književnost – samostanske kronike – imala na pripovjedače 20. i 21. stoljeća (Ivu Andrića, Miljenka Jergovića, Josipa Mlakića, Enesa Karića). Drugi dio knjige istražuje kako je hrvatska književnost Bosne i Hercegovine prezentirana i vrednovana u hrvatskoj i bosanskohercegovačkoj znanosti o književnosti.

Knjiga Književnost i historiografija bavi se nedovoljno proučenim segmentom starije hrvatske književnosti nastalim na tlu današnje Bosne i Hercegovine. Koncentrira se na plodne odnose te književne tradicije s historiografskim pismom te na njezin utjecaj na suvremene pripovjedače. Baveći se njezinom statusom u povijestima književnosti autorica predlaže nove načine njezina književnopovijesnog prezentiranja i vrednovanja, smještajući je u kontekst franjevačke književnosti Bosne Srebrene, te bosanskohercegovačke i hrvatske kulture.


Izdavač: Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o.

Godina izdavanja: 2021

Opće informacije: 214 str.


Izvor:

https://www.hsn.hr/product/512/iva-beljan-kovacic-knjizevnost-i-historiografija-knjizevnopovijesne-studije


Odgovori