Miloš Hrnjaz, “Raspad Jugoslavije pred sudom: pravna kvalifikacija oružanih sukoba u Jugoslaviji pred sudovima u Srbiji”

Knjiga Miloša Hrnjaza “Raspad Jugoslavije pred sudom: pravna kvalifikacija oružanih sukoba u Jugoslaviji pred sudovima u Srbiji” objavljena u Beogradu 2021. godine u izdanju Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu dostupna je online u pdf-formatu na sljedećoj poveznici:


Odgovori