Bojan Simić, “Jugoslavija i Argentina 1946–1955.”

Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu objavio je 2021. godine knjigu Bojana Simića “Jugoslavija i Argentina 1946–1955.”.


Nakon svršetka Drugog svetskog rata počinje nova etapa u odnosima između dve države. U Jugoslaviji se konsolidovala nova vlast na čelu sa Komunističkom partijom Jugoslavije, dok je u Argentini stvaran novi režim koji je takođe svoj oslonac tražio u radništvu. Obe zemlje su pokušavale da nađu sopstveni pravac u posleratnom svetu koji je sve više davao obrise novog sukoba između dve sile pobednice SAD-a i SSSR-a. Na tom putu čekale su ih brojni problemi i dileme, teški lomovi i izazovi, kako u unutrašnjoj tako i u spoljnoj politici.


Odluka da izaberemo hronološki okvir od 1946. do 1955. ima više opravdanja. Početna granica izabrana je kao godina kada su ponovo uspostavljeni odnosi između Jugoslavije i Argentine, ali i kao godina kada je Huan Peron prvi put izabran za predsednika republike. Pored toga što analiza obuhvata period od praktično jedne cele decenije, kao razlog za krajnju granicu istraživanja vidimo i godinu puča u Argentini, odlazak Perona i dolazak vojne hunte, što je dovelo do nestabilnosti u zemlji i do faktičke paralize odnosa između dve države. To je i vreme kada se, posle perioda lutanja između dva bloka, bitno menjala jugoslovenska spoljna politika i kada se preorijentisala na politiku nesvrstanosti.


Izvor i sadržaj:

https://www.inisbgd.co.rs/lat/vesti/9/2021/01/25/nova-knjiga-bojana-simica_-jugoslavija-i-argentina-19461955.html

https://www.inisbgd.co.rs/monografije.html


Odgovori