“Imagining Bosnian Muslims in Central Europe: Representations, Transfers and Exchanges”

Izdavačka kuća Berghahn Books objavila je knjigu „Imagining Bosnian Muslims in Central Europe. Representations, Transfers and Exchanges“, koju je uredio František Šístek. Riječ je o zborniku radova u kojem historičari, antropolozi, politikolozi i književni historičari ispituju političke, socijalne i diskurzivne dimenzije susreta bosanskih Muslimana sa Zapadom krajem devetnaestog stoljeća. U zborniku se percepcije muslimana u Evropi prate prema izvještajima srednjoevropskih – i posebno habsburških – diplomata, naučnika, novinara, turista i drugih posmatrača s kraja devetnaestog i početka dvadesetog stoljeća.

Autori priloga su: Ladislav Hladký, Petr Stehlík, Božidar Jezernik, Martin Gabriel, Clemens Ruthner, Oliver Pejić, Zora Hesová, František Šístek, Charles Sabatos, Bojan Baskar, Marija Mandić, Alenka Bartulović, Aldina Čemernica i Merima Šehagić.

Ovaj zbornik je važan i za historiografiju u Bosni i Hercegovini, jer otvara nove perspektive evropskog razumijevanja muslimana Bosne i Hercegovine u Evropi.

Sadržaj zbornika dostupan ovdje.

Historiografija.ba

Izvor: https://www.historiografija.ba/article.php?id=378


Odgovori