Poziv za prijavu na znanstveni skup “Znameniti Križevčani 20. stoljeća s posebnim osvrtom na život i djelo prof. dr. sc. Valentina Puževskog (1931.-2020.).”

Povijesno društvo Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima organizira znanstveni skup na temu: Znameniti Križevčani 20. stoljeća s posebnim osvrtom na život i djelo prof. dr. sc. Valentina Puževskog (1931.-2020.). Skup će se održati u Križevcima 29. travnja 2021. godine. Radove sa znanstvenog skupa bit će moguće objaviti u 23. godištu Crisa, časopisa Povijesnog društva Križevci.

Prijava:

Zainteresirane sudionike molimo da za prijavu na skup Znameniti Križevčani 20. stoljeća popune Obrazac za prijavu (u nastavku poziva). Sažetak se može poslati i kao zaseban Word dokument uz Obrazac za prijavu. Način prijave je putem adrese e-pošte: tomislav.bogdanovic@gmail.com ili peklic@hazu.hr .

Rok za slanje prijave i sažetka je 1. travnja 2021. godine. Pristigle prijave bit će razmotrene, a sudionici obaviješteni o prihvaćanju izlaganja najkasnije do 8. travnja 2021. godine.

Predviđeno vrijeme izlaganja je 20 minuta (s raspravama na kraju svake sesije, koja će se sastojati od tri do četiri referata), osim za plenarna predavanja za koja je predviđeno vrijeme izlaganja od 30 minuta. Sudionici će moći koristiti računalo i projektor. Program skupa poslat ćemo do 10. travnja.

S poštovanjem,

Predsjednik organizacijskog odbora                        Predsjednik Povijesnog društva Križevci

     dr. sc. Tomislav Bogdanović                                            dr. sc. Ivan Peklić


Obrazac za prijavu

IME I PREZIME                                                                                Titula

INSTITUCIJA                                                                               

KONTAKT-ADRESA

(koja će biti navedena u adresaru sudionika skupa)                       

TELEFON                                                                                          Fax:

E-MAIL           


                                                                              

NASLOV IZLAGANJA (na hrvatskom jeziku)


SAŽETAK

(do 300 znakova; na hrvatskom jeziku; sažetak može biti poslan i kao zaseban dokument)


Odgovori