Mateo Bratanić, “Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji”

Sveučilište u Zadru objavilo je 2020. godine knjigu povjesničara Matea Bratanića “Pomorstvo Dalmacije u 19. stoljeću: otok Hvar u tranziciji”.

Autor pomorsku baštinu otoka Hvara problematizira u njezinoj ukorijenjenosti i kontinuitetu trajanja (prapovijest, grčke kolonizacije, rimske Pharije, kasne antike, Venecije, Austrije), ponajprije kao međuodnos otočnih stanovnika s morem i pomorstvom. Donosi preglednu sliku referentnih točaka kroz različita povijesna razdoblja, kao nasljeđe kumulativnog slijeda do središnjeg fokusa rada na 19. stoljeće koje ujedno odražava iskustvenost otočnog stanovništva u njegovom egzistencijalnom kontekstu i općim procesima. Ovim djelom otok Hvar postaje historiografski vidljiv kao jedno od povijesnih pomorskih središta na hrvatskoj obali tako što donosi lokalne/mikrohistorijske razine otoka Hvara s obzirom na identitet i pomorsku baštinu.

Izvor:

https://www.unizd.hr/obavijesti/view/artmid/18146/articleid/41974/predstavljamo-nova-izdanja-sveu%c4%8dili%c5%a1ta-u-zadru

Više informacija:

https://www.bib.irb.hr/1077376


Odgovori