Božica Slavković Mirić, „Jugoslavija i Albanija 1945-1948: ekonomski odnosi“

Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu objavio je 2020. godine knjigu Božice Slavković Mirić „Jugoslavija i Albanija 1945-1948: ekonomski odnosi“.

Nova knjiga Božice Slavković Mirić o jugoslovensko-albanskim odnosima

U izdanju INIS-a izašla je najnovija knjiga koleginice dr Božice Slavković Mirić pod naslovom „Jugoslavija i Albanija 1945-1948: ekonomski odnosi“. Knjiga je posvećena jugoslovensko-albanskim odnosima u prvim posleratnim godinama sa akcentom na ekonomske odnose. Delo je proizvod originalnog istraživačkog rada na arhivskoj građi, sa osloncem na najnoviju stručnu literaturu.

Izvor, dodatne informacije, odjeci:

https://www.inisbgd.co.rs/lat/vesti/9/2020/06/08/nova-knjiga-bozice-slavkovic-miric-o-jugoslovensko-albanskim-odnosima.html

https://www.historiografija.ba/article.php?id=208


Odgovori