Na obilježavanju 50. obljetnice Povijesnog društva otoka Krka predstavljen 75. svezak Krčkog zbornika

U ponedjeljak, 22. lipnja 2020. u Franjevačkom samostanu Navještenja Marijina na otočiću Košljunu svečano je obilježena 50. obljetnica Povijesnog društva otoka Krka (1969. – 2019.) te predstavljen novi, 75. svezak Krčkog zbornika.

50 godina Povijesnog društva otoka Krka (1969. – 2019.)

Predsjednik Društva dr. Milan Radić u nekoliko je rečenica podsjetio na tijek osnivanja Društva. Ideja o osnivanju ovog Povijesnog društva otoka Krka nastala je na Košljunu 1968. na inicijativu fra Nikole Ludovika Španjola, ali nije realizirana. Godinu dana kasnije, uz veliki trud tadašnjeg učitelja, kasnije akademika Petra Strčića i pomoć i podršku tadašnjeg predsjednika Općine Krk Antona Hriljca, 26. travnja 1969. u vijećnici tadašnje Općine Krk održana je Osnivačka skupština koju je vodio Franjo Matejčić.Tada je za prvog predsjednika Povijesnog društva otoka Krka izabran Ljubo Karabaić, za potpredsjednika Nikola Ludoviko Španjol a tajnika Petar Strčić. Dr. Radić nabrojio je sve osobe koje su društvo vodili kroz proteklog pola stoljeća.

S izdavanjem Krčkog zbornika počelo se godinu dana kasnije. Posljednji 75. je svezak upravo izašao iz tiska, čemu treba pribrojiti i pet svezaka Male knjižice Krčkog zbornika što je impozantna brojka i za mnogo veću sredinu nego što je naš otok. U njima su objavljeni radovi više od 600 autora na čak 16 tisuća stranica isključivo o otoku Krku.

Ovu značajnu obljetnicu članovima Povijesnog društva otoka Krka čestitali su gvardijan ovoga Franjevačkog samostana fra Diego Deklić, načelnik Općine Malinska-Dubašnica Robert Anton Kraljić, krčki gradonačelnik Darijo Vasilić, predsjednik Skupštine Primorsko-goranske Erik Fabijanić, Branko Kukurin, i Franjo Butorac koji je Društvu poklonio pretisak Historiae Tersattane, fra Alfonso Orlić pročitao je iz kronike ovog Franjevačkog samostana tekstove zapisane u vrijeme izlaska 1. sveska Krčkog zbornika, a doc.dr.sc. Tomislav Galović pročitao je čestitku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Rijeci s podružnicom u Puli koju je potpisala upraviteljica dr.sc. Sanja Holjevac prof. emeritus Miroslav Bertoša.

75. svezak Krčkog zbornika

U drugom dijelu skupa ovo najnovije izdanje Povijesnog društva otoka Krka predstavili su dr. Milan Radić, doc.dr.sc. Franjo Velčić, dr. Anton Bozanić, Dragutin Žic i doc.dr.sc. Tomislav Galović.

O svojim člancima objavljenim u 75. svesku Krčkog zbornika govorili su Žic, dr. Velčić i dr. Bozanić dok je dr. Galović predstavio Zbornik. Tako smo doznali da je ovaj Zbornik podijeljen na nekoliko cjelina.

Tako se u Raspravama i člancima nalaze četiri znanstvena članka. Natalia Beg (mag. pov. umj. i ped., Konzervatorski odjel u Rijeci) potpisuje članak Rapska obitelj Dokulo: o heraldičkom znaku, njihovoj vezi s otokom Krkom i obnovom kapele kraj rapske katedrale. doc.dr.sc. Anton Bozanić temeljito piše o Stoljetnoj upravi na otoku: Krk otočno središte, kašteli – općine, katastarska izmjera i općinske granice.dipl. ing. Juraj Lokmer (istaknuti član Društva prijatelja glagoljice) donosi opširnu studiju: John Mason Neale: glagoljica, glagoljaško bogoslužje i otok Krk u putopisu iz 1861. Godine, a doc.dr.sc. Anton Bozanić autor je i priopćenja: Naziv „boduli“ – podrijetlo, značenje i primjereno sadašnje služenje tim nazivom.

U Građi za povijest otoka Krka objavljena su dva rada o Statutu bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. godine. Dalibor Salopek i prof.dr.sc. Darko Žubrinić (predsjednik Društva prijatelja glagoljice) upoznaju čitateljstvo kako je U Zagrebu identificiran novi „batomaljski list“ Statuta bratovštine Majke Božje Goričke iz 1425. Godine a prof. dr.sc. Sanja Zubčić (Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) u svojem radu donosi transkripciju i transliteraciju novoidentificiranoga 3. lista i fotografije recto stranice 5. lista Statuta bratovštine Majke Božje Goričke (koji datira početkom 15. stoljeća) te se, s obzirom na sadržaj, utvrđuje njihov smještaj u potpuno dekonstruiranu izvornom rukopisu. U ovoj rubrici nalaze se Bilješke uz trojicu Ostrogovića mr.sc. Daine Glavočić. To je članak u kojem se donose osnovne informacije o životu i djelu slikara Carla Ostrogovicha (Krk, 1884. – Milano, 1962.) potom o slikaru Marcellu Ostrogovichu (Rijeka, 1888. – Trst, 1953.) te o arhitektu Kazimiru Ostrogoviću (Sv. Vid, 1907. – Zagreb, 1965.).

Tematski blok ovoga je puta posvećen obljetnici: 50 godina Povijesnog društva otoka Krka (1969. – 2019.). Uredio ga je i Predgovor napisao doc. dr. sc. Tomislav Galović, a Proslov dr. dr. Milan Radić .U njemu se nalaze prigodni tekstovi o Povijesnom društvu otoka Krka koji su opremljeni izabranim fotografijama: dr. Milan Radić, Proslov u povodu 50. obljetnice Povijesnog društva otoka Krka; doc. dr. sc. Tomislav Galović, Povijesno društvo otoka Krka u kontekstu hrvatske historiografije; izv. prof. dr. sc. Franjo Velčić, Mihovil Bolonić i Ivan Žic-Rokov među osnivačima Povijesnog društva otoka Krka; doc. dr. sc. Anton Bozanić, Duhovno-vjersko-crkvene teme i sadržaji na stranicama Krčkog zbornika; Perica Dujmović,univ. bacc., Societatisfaciessymbolica: nekoliko redaka o povijesti amblema Povijesnog društva otoka Krka u kontekstu suvremenoga promišljanja vizualnog identiteta; Gordana Gržetić, prof.,Pola stoljeća Povijesnog društva otoka Krka: ni vrijeme, ni društvene mijene nisu prekinule kontinuitet čuvara povijesnog nasljeđa otoka Krka. U prilogu se ovoga dijela nalazi još Popis izdanja Povijesnog društva otoka Krka od 1970. do 2019. godine te opširniji sažetak na engleskom jeziku: The 50th Anniversaryofthe Krk HistoricalSociety (1969–2019).

U rubrici Obljetnice prisjećaju se tristote godišnjice rođenja o. fra Antona Juranića (1719. – 1799.) o njemu piše dipl. ing. Jurja Mužine (predsjednika Društva Krčana i prijatelja otoka Krka u Zagrebu). Mr. sc. Daina Glavočić piše o Branku Fučiću (1920. – 1999.) i Radmili Matejčić (1920. – 1990.) ususret njihovoj 100. obljetnici rođenja. Sada već pokojna Ana Kirinčić svoj tekst posvećuje 21. obljetnici rada Male Staroslavenske akademije Dr. Antun Mahnić i 20. obljetnici smrti akademika Branka Fučića.

U rubrici Recenzije i prikazi, osvrti i bilješke piše se o dva znanstvena skupa i jednoj knjizi (fra Mirko Mišković, Mostir svete Marije na Glavi Otoka: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku /druga pol. XV. stoljeća – 2018., Željko Drinjak, Znanstveno-stručni skup „Kvarnerski otoci u Domovinskom ratu“; Perica Dujmović, Recentni Galovićevi doprinosi za lokalnu dubašljansku povjesnicu).

Nažalost, u ovome svesku nalazi čak sedam nekrologa – In memoriam: fra Bonaventura Duda (1924. – 2017.); akademik Petar Strčić (1936. – 2019.); prof. dr. sc. Mirjana Strčić (1937. – 2018.); Ana Kirinčić (1945. – 2019.); Ivan Pavačić Jecalićev (1936. – 2019.); prof. dr. sc. Josip Kirinčić (1924. – 2019.); Cvetko (Svetko) Ušalj (1937. – 2019.).

Na kraju Krčkog zbornika već se uobičajeno nalaze izvještaji o radu Povijesnog društva otoka Krka (za 2017., 2018. i 2019. godinu) koje potpisuje dr. Milan Radić, predsjednik Društva, te Upute suradnicima.

(Tekst i foto: Milovan Kirinčić)

Izvorno objavljeno na portalu Otok Krk

VELIKI JUBILEJ

Pola je stoljeća Povijesnog društva otoka Krka

Novi list

Odgovori