Tomislav Oroz, “Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja”

Knjiga Tomislava Oroza na znanstveno utemeljen, a širokom čitateljstvu pristupačan način nudi odgovor na pitanje: kako i zašto suvremena društva koriste slike svoje prošlosti? Zasnovana na opsežnoj potrazi za različitim pojavnostima povijesnih ličnosti, ona nudi inovativan uvid u odnose identiteta, povijesti i aktualnih javnih događanja. Autor kritičku oštricu pomne kulturnoantropološke analize usmjerava k aktualizacijama Matije Gupca u političkoj i popularnoj kulturi. Recentne interpretacije i uporabe tog lika razotkriva kao simptom tranzicijskog i postsocijalističkog stanja današnje Hrvatske.
dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević

 

U knjizi Gdje si bio 1573.? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja autor okuplja i analizira raznovrsne, nepodudarne a često i međusobno suprotstavljene “istine” o Matiji Gupcu koje se od početka 19. stoljeća do danas na različite načine utiskuju u politički diskurs i popularnu kulturu. Raznolikosti artikulacija i značenja koje te refleksije prošlosti odnosno kulturne invencije poprimaju autor tumači osvjetljavanjem relevantnih mreža društvenog, kulturnog, političkog i ekonomskog konteksta razdoblja u kojima se javljaju. Knjiga predstavlja izniman doprinos domaćoj antropologiji društvenog sjećanja, ali i razumijevanju i nadogradnji postojećih spoznaja u širem, interdisciplinarnom području zanimanja za međuodnos kulture, ideologije, povijesti i ekonomije.
dr. sc. Ana-Marija Vukušić

 

Sadržaj

 1. Matija Gubec u novom ruhu2. Interdisciplinarno bratstvo i/ili disciplinarne razmirice
  2.1. Matija Gubec i prakse sjećanja
  2.2. Etnografsko iščitavanje refleksija prošlosti

  3. Nove seljačke bune, nova lica Matije Gupca – historijski imaginariji dugog 19. stoljeća
  3.1. Matija Gubec i Seljačka buna u usmenoj predaji Hrvatskog zagorja
  3.2. Sjećanje na Matiju Gupca i Seljačku bunu u političkom diskursu
  3.3. Umjetničke vizije Matije Gupca

  4. Mit o seljačkoj buni i Matiji Gupcu u međuratnom razdoblju
  4.1. Seljačka republika Matije Gupca i braće Radić
  4.2. Matija Gubec kao potka državotvornog mita u NDH
  4.3. Prvi revolucionar klasne borbe

  5. Tito i radnička klasa u novim seljačkim bunama
  5.1. Tito i Gubec – dva sina Hrvatskog zagorja
  5.2. Mjesto okupljanja, mjesto novog stvaranja – spomenik Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici

  6. Popularna kultura i povijesni imaginariji
  6.1. Matija Gubec kao strip-junak
  6.2. Traži se Matija Gubec! Filmski život renesansnog intelektualca
  6.3. „Rock” Gubec na pozornici

  7. Adresa: postsocijalizam? Matija Gubec i prakse sjećanja u postsocijalizmu
  7.1. Matija Gubec i Seljačka buna na „glazbenom nebu”
  7.2. Aktivistički potencijal Gupčeve simbolike
  7.3. Gupčeva buna 1573 u festivalskom kontekstu

  8. Prema zaključku…

  Bibliografija
  Zahvala

 

Izvor:

http://www.jesenski-turk.hr/?active=knjiga&book=155830

 

Dodatne informacije:

https://www.academia.edu/40800038/Gdje_si_bio_1573_Lica_i_nali%C4%8Dja_Matije_Gupca_u_praksama_sje%C4%87anja

 

 

Odgovori