Predstavljamo historiografske “zdravstvene radnike”: Željko Dugac

Željko Dugac (Zavod za povijest i filozofiju znanosti, HAZU) specijalizirao je povijest zdravstva i medicine, a uz niz članaka i priloga o tome posebno se ističu njegove knjige “Protiv bolesti i neznanja: Rockefellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji” (2005), “Kako biti čist i zdrav: Zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj” (2010) i “O sestrama, siromašnima i bolesnima: Slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba” (2015).

 

 

Protiv bolesti i neznanja : Rockfellerova fondacija u međuratnoj Jugoslaviji

Zagreb : Srednja Europa, 2005.

Autor na temelju istraživanja u arhivima u Hrvatskoj i inozemstvu opisuje doprinos Rockfellerove fondacije te djelatnost dr. Andrije Štampara u razvitku zdravstvenih institucija u Hrvatskoj i drugim dijelovima Kraljevine SHS/Jugoslavije. Prebogata dokumentacija pohranjena u arhivu Fondacije omogućuje uvid u stanje javnog zdravstva na prostoru međuratne Jugoslavije. Knjiga je opremljena bogatim i dosad uglavnom nekorištenim ilustrativnim materijalom.

https://www.mvinfo.hr/knjiga/660/protiv-bolesti-i-neznanja

 

 

Kako biti čist i zdrav : zdravstveno prosvjećivanje u međuratnoj Hrvatskoj

Zagreb : Srednja Europa, 2010.

Na temelju opsežne pisane i slikovne građe u knjizi se govori o zdravstvenom prosvjećivanju koje je provodila Škola narodnog zdravlja u Zagrebu. Plastično su prikazane različite metode rada koje su se koristile (predavanja, tečajevi, zdravstveno-prosvjetni filmovi) te uključivanje lokalne zajednice u javnozdravstvene projekte.

https://srednja-europa.hr/proizvod/kako-biti-cist-i-zdrav/

 

 

O sestrama, siromašnima i bolesnima : slike socijalne i zdravstvene povijesti međuratnog Zagreba

Zagreb : Srednja Europa, 2015.

U knjizi su opisani počeci socijalne politike u međuratnoj Hrvatskoj i Jugoslaviji te društvene prilike u kojima se ona oblikovala. Autor ukazuje na složenost djelovanja “sestara pomoćnica”, kako su se isprva zvale medicinske sestre, koje je objedinjavalo medicinski i socijalni rad.

Budući da se rad sestara prilagođavao potrebama društva, značajan dio knjige posvećen je analizi strukture korisnika njihove pomoći. Tako istraživanje rada pripadnica jedne profesije postaje složen prikaz života jednog društvenog sloja, načina kako je država nastojala uspostaviti institucionalnu brigu za najugroženije, znanstvenih i socijalnih ideja onoga vremena, te napokon nastojanja da se profesionalizira jedan oblik tradicionalno ženskog zanimanja.

https://www.mvinfo.hr/knjiga/11094/o-sestrama-siromasnima-i-bolesnima-slike-socijalne-i-zdrastvene-povijesti-medjuratnog-zagreba

 

 

Željko Dugac

http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/zeljko_dugac/zeljko_dugac_biografija

http://info.hazu.hr/hr/o-akademiji/jedinice/zavod_za_povijest_i_filozofiju_znanosti/transferi_i_aproprijacije_znanstvenog_znanja/suradnici_na_projektu

 

 

Odgovori