Vlatka Lemić, “Arhivi i digitalno doba”

Naklada Ljevak objavila je 2019. godine knjigu Vlatke Lemić “Arhivi i digitalno doba”.

 

Arhivi su svuda oko nas — različiti u svojoj tipologiji, gradivu, djelovanju i specijalizaciji — ali jedinstven i nezamjenljiv izvor za oblikovanje individualnog i kolektivnog pamćenja, razumijevanje prošlosti i dokumentiranje sadašnjosti. Suvremeni arhivi opisuju se i doživljavaju kao otvorene ustanove dostupne svim korisnicima, koje aktivno pridonose kulturnom životu i oblikovanju identiteta zajednice u kojoj djeluju te privlače širok i raznolik krug istraživača.

 

Od arhiva se očekuje fleksibilnosti prilagodljivost u odgovaranju na izazove i potrebe suvremenog društva, a od stručne zajednice profesionalizacija, unaprjeđivanje postojećih kompetencija i znanja te razvoj novih sposobnosti.

 

Predstavljanjem međunarodnih stručnih trendova, standarda i politika, aktualnosti iz europskih i hrvatskih arhiva te primjera zajedničkih projekata i dobrih praksi na području arhivske djelatnosti, kulturne baštine i digitalnog društva, ova knjiga želi potaknuti njihovu implementaciju u domaćoj stručnoj zajednici i pridonijeti upoznavanju šire javnosti s arhivima.

 

 

Vlatka Lemić rođena je u Zagrebu 27. veljače 1972. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je arheologiju 1997. godine, muzeologiju 2000. godine i arhivistiku 2003. godine, a 2013. doktorirala je na studiju informacijskih znanosti na temu „Informacijski sustav u arhivima – povijesni razvoj i perspektive“. Godine 2017. stekla je znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2018. znanstveno-nastavno zvanje docenta u polju informacijsko-komunikacijskih znanosti, smjer arhivistika. Od 2019. je voditeljica Središnjeg ureda za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu, a od 1998. do 2018. je bila zaposlena u Hrvatskom državnom arhivu. Stručni ispit za zvanje arhivista položila je 2001. godine, zvanje višeg arhivista stekla je 2007. godine, a arhivskog savjetnika 2010. Uredila je i pripremila stotinjak tiskanih i elektroničkih izdanja, urednica je i članica uredničkih odbora više stručnih časopisa, a od 2016. je u bazi stručnjaka Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu pri Europskoj komisiji gdje je angažirana kao evaluator EU projekata. Uključena je u rad međunarodnih stručnih tijela kao što su ICA, FAN, EURBI CA, ICARUS, DARI AH, APEF, AERI i drugi; potpredsjednica je ICARUS-a i članica Izvršnog vijeća EURBI CA-e i EGS AH-a. Aktivno sudjeluje više međunarodnih projekata na području kulture, arhivske djelatnosti i digitalizacije baštine (EN ArC, APEnet, APEx, co:op, CRE ARCH, Time Machine). Od 2003. godine stalni je predavač na diplomskom studiju arhivistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao vanjski suradnik i voditelj stručne prakse studenata arhivistike.

 

Izvor:

https://www.ljevak.hr/komunikologija-informacijske-znanosti/23695-arhivi-i-digitalno-doba.html

 

 

 

 

Odgovori