Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u akademskoj godini 2020./2021.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju asistente i stručne suradnike s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2020./2021.

Stipendije su namijenjene kandidatima koji su rođeni nakon 1. listopada 1990. godine.

Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu i kandidati koji imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka na engleskome jeziku:

 1. otisnut ispunjen prijavni obrazac dostupan na mrežnoj stranici;
 2. otisnut ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici;
 3. životopis u Europass formatu;
 4. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom iz kojega je vidljivo da je ustanova voljna prihvatiti kandidata;
 6. presliku diplome diplomskoga studija (neovjerena preslika diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik);
 7. kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave na natječaj nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome, a potvrda ujedno služi kao dokaz da je kandidat upisan na poslijediplomski studij;
 8. dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama (preporuke priložiti samo u primjerku dokumentacije s originalnim dokumentima, ne i u primjerku koji sadrži preslike);
 9. presliku domovnice (neovjerenu);
 10. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
 1. a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
  b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
  c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2020. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2020.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Agencija za mobilnost i programe EU-a i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2020., a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2020. godine.

Putne troškove stipendista snosi Agencija za mobilnost i programe EU-a, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji možete pronaći na mrežnim stranicama zaklade „British Scholarship Trust“.

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje.

Upiti se šalju na adresu e-pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

Prijavu s cjelokupnom dokumentacijom treba dostaviti u dva (2) primjerka (jedan primjerak s originalnim dokumentima i jedan s preslikama) na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za stipendije British Scholarship Trusta“

Rok za predaju prijave na natječaj za stipendiju je 28. veljače 2020. godine.

 

Izvor: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/stipendije-zaklade-british-scholarship-trust-za-znanstveno-istrazivanje-na-britanskim-sveucilistima-u-akademskoj-godini-2020-2021/3233

 

Odgovori