Елена Костова, “България, Дубровник и Балканите: политически, икономически и дипломатически взаимоотношения (края на ХІІ–ХІV в.)”

Objavljena je knjiga Elene Kostove, “Bugarska, Dubrovnik i Balkan: Politički, ekonomski i diplomatski odnosi (kraj XII.-XIV. st.), Plovdiv 2019 (209 str.). Više u prilogu.

 

Elena Kostova

Bugarska, Dubrovnik i Balkan: Politički, ekonomski i diplomatski odnosi (kraj XII.- XIV. st.)

Plovdiv 2019.

Prvi dio rada se fokusira na razvoj političkih i ekonomskih odnosa između Bugarske i Dubrovnika, s analizom uređenja pravnih, diplomatskih i religijskih pitanja, objašnjavajući njihove veze u kontekstu događanja na Balkanu od kraja XII. do XIV. stoljeća. Drugi dio rada prati stvaranje trgovačkih veza između Dubrovačke Republike i balkanskih država, posebice veze s Bugarskom. Objašnjavaju se porezi koje su Dubrovčani plaćali, kao i porezi koje su plaćali drugi, inozemni trgovci, koji su došli na Balkan i na teritorij Bugarskog Carstva. Osim toga, objašnjava se uloga, funkcija i statut dubrovačkih konzularnih službi na Balkanu. Treći dio čitatelju predstavlja različite povijesne osobe, povezane s razvojem bugarsko-dubrovačkih veza u Srednjem vijeku.

(preveo s bugarskog Igor Despot)

 

 

Елена Костова

БЪЛГАРИЯ, ДУБРОВНИК И БАЛКАНИТЕ: ПОЛИТИЧЕСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (КРАЯ НА ХІІ–ХІV В.)

Пловдив 2019, VI+209 стр.

Първата част от труда се фокусира върху развитието на политическите и икономическите взаимоотношения между България и Дубровник, като не липсва и анализ на сведения за уреждането на редица правни, дипломатически, дори религиозни въпроси, отразяващи връзките между двете страни в контекста на случващото се на Балканите в края на ХІІ–ХІV век. Втората част на изследването разглежда уреждането на търговските връзки, наложени между Далматинската република и балканските държави, и в частност – българските земи. Хвърля се светлина върху размера на митническите такси, плащани от дубровничани, както и от останалите чужди търговци, достигащи полуострова и пределите на Българското царство. Освен това се изяснява ролята, функциите и статута на дубровнишките консулски служби на Балканите. Третата част на проучването има за цел да разкрие пред читателя образите на различни исторически фигури, свързани с развитието на българо-дубровнишките връзки през Средните векове.

 

https://www.facebook.com/bulgarianhistoricalheritagefoundation/

 

 

Odgovori