Marina Beus, „Kolar između srpa i čekića. Položaj Katoličke Crkve i odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini u razdoblju od 1945. do 1966. godine“

Izdavačka kuća Crkva na kamenu iz Mostara objavila je koncem 2019. godine knjigu pod naslovom „Kolar između srpa i čekića. Položaj Katoličke Crkve i odnos komunističke vlasti prema dijecezanskom svećenstvu u Hercegovini u razdoblju od 1945. do 1966. godine“ autorice Marine Beus. Zašto dolazi do napetosti u odnosima između komunističke vlasti i Katoličke crkve poslije 1945. godine? Da li je komunistička vlast pokušavala odvojiti Katoličku crkvu u Jugoslaviji od Vatikana? Da li je Katolička crkva podržavala „križare“ u Hercegovini? Kakav je odnos dijecezanskog svećenstva iz Hercegovine i Udruženja katoličkih svećenika „Dobri pastir“? Koliko je dijecezanskih svećenika iz Hercegovine bilo žrtvom komunističkog režima? Zašto su stradali biskup dr. Petar Čule, don Mate Nuić i don Andrija Maić?

Marina Beus je docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

 

Izvor: https://www.historiografija.ba/article.php?id=70

 

 

Odgovori