Dobitnici Nagrade „Milovan Gavazziˮ za 2018. godinu

Među dobitnicima Nagrade „Milovan Gavazziˮ Hrvatskog etnološkog društva za 2018. godinu koje su uručene 13. prosinca 2019. u Etnografskom muzeju u Zagrebu je i Tomislav Oroz za knjigu “Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja“, koja je posebno zanimljiva i povjesničarima i povjesničarkama.

 

 

Na sjednici održanoj 25. studenoga 2019. godine Upravni odbor Hrvatskoga etnološkog društva donio je odluku o nagradama „Milovan Gavazziˮ za 2018. godinu. Nagrade će biti uručene na tradicionalnom božićnom domjenku 13. prosinca 2019. godine u 12.00 sati u Etnografskom muzeju, Trg Mažuranića 14, Zagreb.

 

Nagradu „Milovan Gavazziˮ za životno djelo dobila je:
Ana Mlinar za iznimna postignuća u području etnološkog konzervatorstva, razvoj etnološke i kulturnoantropološke struke u području konzervatorstva, popularizaciji baštine u lokalnoj zajednici i široj javnosti te poboljšanje statusa etnologa konzervatora unutar službe zaštite i očuvanja kulturne baštine.

 

Godišnju nagradu „Milovan Gavazziˮ za 2018. godinu dobili su:

– u kategoriji muzejski rad:
dr. sc. Iris Biškupić Bašić za muzejski katalog Zbirka tradicijskih dječjih igračaka. Zagreb: Etnografski muzej, 2018.

– u kategoriji znanstveni i nastavni rad:
dr. sc. Melanija Belaj za knjigu Vino, rakija, a može i limončelo: etnografija obiteljske proizvodnje i konzumacije alkoholnih pića. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2018.
dr. sc. Tomislav Oroz za knjigu Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja. Zagreb: Jesenski i Turk d.o.o., 2018.
dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, dr. sc. Petra Kelemen i dr. sc. Drago Župarić-Iljić za urednički zbornik Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe. Zagreb: FF press, 2018.

– u kategoriji studentski rad:
Eva Balković, Jelena Batur, Andrea Bosnić, Maja Flajsig, Robert Kapeš, Anamarija Knežević, Marija Rojko i Klara Zečević Bogojević, studenti Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za izniman angažman u etnološkim i kulturnoantropološkim terenskim istraživanjima kulture srijemskih Hrvata u Vojvodini (Srbija), rezultate kojih su predstavili na znanstvenom kolokviju te objavili u časopisu Godišnjak za znanstvena istraživanja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, sv. 10 (2018).

– u kategoriji popularizacija struke:
dr. sc. Lidija Bajuk za promociju i popularizaciju nematerijalne baštine Međimurja te doprinos prepoznatljivosti i vidljivosti etnološke i kulturnoantropološke struke.


Posebno priznanje Hrvatskog etnološkog društva
dodijelit će se:
Etnografskom muzeju u Zagrebu, u povodu njegove 100. obljetnice, za iznimna postignuća u etnološkoj muzejskoj djelatnosti te doprinos vidljivosti i ugledu etnološke i kulturnoantropološke struke.

 

Čestitamo dobitnicima!
Zagreb, 26. studenoga 2019. godine

 

Dr. sc. Marijana Belaj,
predsjednica Hrvatskoga etnološkog društva

 

Izvor: https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/dobitnici-nagrade-milovan-gavazzi%cb%ae-za-2018-godinu/

 

 

Odgovori