Predavanje Giorgija Cesaralea “Radical Thought after 1989: An Overview”

Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu poziva na gostujuće predavanje koje će, na engleskom jeziku, održati izv. prof. dr. sc. Giorgio Cesarale sa Sveučilišta Ca’ Foscari u Veneciji. Naslov predavanja je “Radical Thought after 1989: An Overview”, a održat će se u petak, 13. 12. 2019., s početkom u 12.30 sati, u predavaonici A-101 Filozofskog fakulteta u Zagrebu (Ivana Lučića 3).

 

Izvor: https://filoz.ffzg.unizg.hr/predavanje-giorgija-cesaralea-radical-thought-after-1989-an-overview/

 

 

Odgovori