Amir Kliko, „Rat u Srednjoj Bosni 1992-1994.“

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavio je 2019. knjigu Amira Klike „Rat u Srednjoj Bosni 1992-1994.“. Podsjećamo da je Hrvatski institut za povijest u Zagrebu objavio 2018. knjigu Davora Marijana “Rat Hrvata i Muslimana u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1994.” i da će zainteresirani čitatelji moći napraviti usporedbu tih dviju knjiga.

 

 

Rat u Srednjoj Bosni 1992-1994. godine

 

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu objavio je knjigu Amira Klike pod naslovom Rat u srednjoj Bosni 1992-1994. godine. U knjizi se detaljno raspravlja o ratnim operacijama, ali i o političkoj pozadini i posljedicama rata koji se vodio u srednjoj Bosni od 1992. do potpisivanja Vašingtonskog sporazuma 1994. godine. Kako je došlo do rata? Šta su bili hrvatski politički ciljevi u Bosni i Hercegovini? Kako su se odvijale ratne operacije? Koju je strategiju i taktiku primjenjivala Armija R BiH u srednjoj Bosni? Kako su ratni protivnici postali ratni saveznici? Da li je Federacija BiH „novo Tuđmanovo ruho za HRHB“?

 

Amir Kliko je doktorirao 2017. na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2003. do 2009. godine radio je na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, a od tada je uposlenik u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Trenutno je u zvanju naučnog saradnika i v. d. direktora Instituta.

 

Izvor: https://www.historiografija.ba/article.php?id=27

 

 

Odgovori