Prezentacija “Bosanskog atlasa ratnih zločina 1992-1995.” u Sarajevu

Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) iz Sarajeva, Mreža za izgradnju mira i forumZFD BiH, organiziraju prezentaciju Bosanskog atlasa ratnih zločina 1992-1995. Prezentacija će biti održana u Sarajevu u četvrtak, 12. decembra u 15 sati, u prostorijama Bošnjačkog instituta, ul. Mula Mustafe Bašeskije 21.

 

Prezentaciju će moderirati Goran Bubalo – Mreža za izgradnju mira, a o Atlasu će govoriti prof. dr. Ivan Šarčević, prof. dr. Enver Kazaz i autor Atlasa Mirsad Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra. O aktivnostima vezanim za regionalne i lokalne prezentacije Atlasa govorit će, Judith Brand, direktorica forumZFD u BiH.

 

 

The Research and Documentation Center Sarajevo (RDC), Network for peace building, and ForumZFD BiH invite you to a presentation of the Bosnian War Crimes Atlas 1992-1995. The presentation will be held on Thursday, December 12th at 3 pm at the premises of the Bosniak Institute, Mula Mustafa Bašeskije street 21.

 

The presentation will be moderated by Goran Bubalo – Network for building peace. About the importance of the Atlas will speak prof. dr. Ivan Šarčević, prof. dr. Enver Kazaz and Atlas author Mirsad Tokača, director of the Research and Documentation Center. Activities related to the regional and local presentations of the Atlas will be discussed by Judith Brand, director of forumZFD BiH.

 

 

Izvori:

http://www.historiografija.ba/article.php?id=31

https://www.facebook.com/events/553678012135778/

 

 

 

Odgovori