Znanstveni skup „Ferdo Šišić i hrvatska historiografija prve polovice 20. stoljeća. U povodu stopedesete godišnjice Šišićeva rođenja“ (Zagreb/Slavonski Brod, 28–29. studenoga 2019.)

 

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest u Slavonskom Brodu organiziraju 28. studenoga u Zagrebu i 29. studenoga 2019. u Slavonskom Brodu znanstveni skup “Ferdo Šišić i hrvatska historiografija prve polovice 20. stoljeća”.

 

 

PROGRAM SKUPA

 

Četvrtak, 28.XI.2019.

Dvorana A 201 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9.30-9.50

Svečanost otvorenja: prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, dekanica Filozof­skog fakulteta, doc. dr. Zvjezdana Sikirić Assouline, pročelnica Odsje­ka za povijest, dr. sc. Stanko Andrić, voditelj Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest, prof. dr. Željko Holjevac, predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu, prof. dr. Damir Agičić, predsjednik Hrvatskoga nacionalnog odbora za povije­sne znanosti

 

10.00-10.20

Tomislav Branđolica – Filip Šimetin Šegvić Stvaranje moderne historiografije: hrvatska povijesna znanost na prijelazu stoljeća

 

10.20-10.40

Antun Nekić Od Račkog do Šišića: „pokret na slavenskom jugu“ kao agen­da nacionalne historiografije

 

10.40-11.00

Zoran Ladić – Meri Kunčić Historiografske teme, izvori i literatura kori­šteni u Šišićevoj znanstvenoj djelatnosti na temelju podataka iz Arhiva HAZU u Zagrebu

 

11.00-11.20

Josip Parat Stara povijest u Šišićevim djelima

 

11.20-11.40

Mirjana Matijević Sokol Srednjovjekovni opus Ferde Šišića

 

11.40-12.00

Zdravka Jelaska Marijan Jadransko pitanje i Londonski ugovor u rado­vima Ferde Šišića

 

12.00-12.30

Stanka za kavu

 

12.30-12.50

Nikola Tomašegović Nacionalno-teleološki narativ u djelu Ferde Šišića: naslijeđe i kontekst

 

12.50-13.10

Nikolina Šimetin Šegvić Stvaranje povijesti. Intelektualna i društvena povijest jedne sinteze

 

13.10-13.30

Stanko Andrić Ferdo Šišić i mađarska historiografija

 

13.30-13.50

Amer Maslo Bosna i Hercegovina u naučnom opusu Ferde Šišića

 

13.50-14.10

Vladimir Nimčević Ferdo Šišić na srpskoj znanstveno-publicističkoj sceni

 

14.10-14.30

Mihaela Marić Ferdo Šišić: ideje o povijesti i popularizacija historijske znanosti

 

14.30-14.50

Veronika Novoselac – Vlatko Smiljanić Doprinosi Ferde Šišića Mirov­noj konferenciji u Parizu 1919.-1920. u kontekstu hrvatskih zemalja

 

15.15

Ručak za sudionike

 

Petak, 29.XI.2019.

Gradska knjižnica u Slavonskom Brodu

 

11.00-11.20

Marija Karbić – Damir Karbić Ferdo Šišić i njegov Priručnik izvora hrvat­ske historije

 

11.20-11.40

Tomislav Galović Ferdo Šišić i Kartular samostana sv. Krševana u Zadru

 

11.40-12.00

Dženan Dautović Ferdo Šišić (1869-1940) i proučavanje vjerskog života srednjovjekovne Bosne

 

12.00-12.20

Tihana Luetić Ferdo Šišić kao student na Mudroslovnom fakultetu Kr. Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu

 

12.20-12.40

Zlata Kerže-Živaković Šišićeve neprilike u osječkom razdoblju života i rada

 

12.40-13.00

Stanka za kavu

 

13.00-13.20

Vlatka Dugački – Krešimir Regan Ferdo Šišić kao mentor. Studija sluča­ja: doktorska disertacija Zvonimira Dugačkog Knez Ivaniš Nelipić

 

13.20-13.40

Branko Ostajmer Ferdo Šišić kao delegat u zajedničkom ugarsko-hrvat­skom saboru

 

13.40-14.00

Matko Globačnik Djelatnost Ferde Šišića u Prvome svjetskom ratu

 

14.00-14.20

Damir Agičić O jednom Šišićevu predavanju iz 1922/1923. godine

 

14.20-14.50

Zaključenje skupa

 

15.00

Ručak za sudionike

 

Sisic programska knjizica