Hannes Grandits (Lecture): The Balkans in Global History

U utorak, 19. studenog 2019. na Slobodnom sveučilištu (FU) u Berlinu povjesničar Hannes Grandits održat će predavanje o Balkanu u globalnoj povijesti, kao dio serije predavanja o svijetu u globalnoj povijesti, na koju također upućujemo u nastavku.

 

Global History MA Lecture Series: “The World in Global History: Themes and Perspectives“, Tuesdays, 16.00-18.00, Freie Universität, Fabeckstraße 23-25, Raum 2.2058 (Holzlaube)

https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/gesuedosteu/medien/pdf-dateien/the-world-in-global-history-2019-20_final-program.pdf

 

19. Nov. Hannes Grandits: The Balkans in Global History

Reading: Hannes Grandits, Review of “Imagining the Balkans” by Maria Todorova

https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/bereiche-und-lehrstuehle/gesuedosteu/aktuelles/aktuelles

 

 

 

Odgovori