Znanstveno-stručni skup “Tradicijska kultura istočne Hrvatske: povijest i suvremenost“

Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u  Požegi u suradnji sa Gradskim muzejom Požega organizira 14. i 15. studenoga 2019. znanstveno-stručni skup TRADICIJSKA KULTURA ISTOČNE HRVATSKE: POVIJEST I SUVREMENOST.

 

14. studenoga 2019. s početkom u 18 sati u prostoru Zavoda za znanstveni umjetničkirad HAZU u Požegi (Županijska 9) predavanja će održati dr. sc. Neda Kovačić, Katarina Dimšić, Karolina Lukač, dr. sc. Klementina Batina, Tihomir Šmitpeter i dr. sc. Dinko Župan.

 

15. studenoga 2019. s početkom u 9,30 sati u prostoru Glazbene škole u Požegi (Vjekoslava Babukića 27) predavanja će održati Maja Žebčević Matić, dr. sc. Manda Svirac,Goran Hruška, Maja Žebčević Matić, dr. sc. Rahela Jurković, Zoran Fumić; Ivica Ajanović, mr. sc. Ljubica Gligorević, Jasmina Jurković Petras, Dubravka Matoković, Venija Bobnjarić Vučković, Ada Vrtulek Gerić, Maja Vrtulek, Janja Jazbušić, Drago Štokić,  dr.  sc.  Olga Supek, doc. dr. sc. Suzana Marjanić i mr. sc. Miroslava Hadžihusejnović Valašek.

 

Plakat

 

Izvor: http://info.hazu.hr/

 

 

Odgovori