22. skup “Vukovar ´91. – 28 godina poslije”: SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ; Vukovar, 12.-13. 11. 2019.

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar poziva na 22. znanstveno-stručni skup “Vukovar ´91. – dvadeset i osma godina poslije” SUVREMENE MIGRACIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ: UZROCI, POSLJEDICE I AKTUALNI TRENDOVI koji će se održati 12. i 13. studenoga 2019. godine u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće (Vukovar, Strossmayerova 25).

 

Pozivnica i program

 

Program skupa

 

12. studenoga 2019. (utorak)

 

14:00 – 15:00
Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata i masovna grobnica Ovčara – polaganje vijenaca i paljenje svijeća

* * *

Ružičkina kuća – Kongresna dvorana (J. J. Strossmayera 25, Vukovar)

15:00 – 15:30
Registracija sudionika

15:30 – 16:00
Pozdravne riječi i otvaranje skupa

Uvodna predavanja
Moderatori: Dražen Živić i Ivana Bendra

16:00 – 16:30
Nenad Pokos
Demografski aspekti suvremenog iseljavanja iz Hrvatske

16:30-17:00
Vlado Šakić i Katarina Perić
Suvremene migracije i njihov odraz na hrvatski nacionalni, socijalni i kulturni identitet

17:00 – 17:20
Predah uz osvježenje

Prva sjednica
Moderatori: Mateo Žanić i Ivan Brlić

17:20-17:40
Ozren Žunec i Andrija Platužić
Migracije pokrenute ratovima: između socijalne katastrofe i društvenog razvitka

17:40 – 18:00
Mirko Bilandžić i Daniela Lucić
Sekuritizacija migracija: socijalna konstrukcija ili stvarna prijetnja?

18:00 -18:20
Sanja Špoljar Vržina
Inscenirane solidarnosti, cenzurirana znanja i bijegovi u ‘suvremenost’ – hrvatski obol svjetskim politikama migracija i militarizacije

18:20 – 18:40
Sandra Cvikić, Mario Bara, Karla Žagi
Vukovarska trauma, izbjeglištvo i proizvodnja znanja

18:40 – 19:00
Josip Esterajher
Suvremene (nelegalne) migracije – od humanitarnog pitanja do sigurnosnog izazova

19:00 – 19:30
Rasprava

 

13. studenoga 2019. (srijeda)

 

Ružičkina kuća – Kongresna dvorana (J. J. Strossmayera 25, Vukovar)

Druga sjednica
Moderatori: Anita Bušljeta Tonković i Nikola Šimunić

09:00 – 09:20
Katica Jurčević i Krešimir Bušić
Ratna stradanja vukovarskih civila kao primjer za razumijevanje suvremenih migracijskih kretanja

09:20 – 09:40
Dražen Živić i Nikola Šimunić
Vremenska, prostorna i strukturno-demografska selektivnosti prisilnih ratnih migracija u Hrvatskoj 1990-ih

09:40 – 10:00
Mateo Žanić, Geran Marko Miletić, Ivana Bendra
Stavovi mladih iz Vukovarsko-srijemske županije o aktualnim društvenim problemima i njihova predmigracijska očekivanja

10:00 – 10:20
Ivana Bendra, Dražen Živić, Borislav Marušić
Utjecaj dominantnih vrijednosnih orijentacija mladih Vukovarsko-srijemske županije na namjere iseljenja u inozemstvo

10:20 – 10:40
Ivan Brlić, Nikola Šimunić, Igor Knež
Ličani u Slavoniji i(li) Slavonci u Lici – primjer suvremenih višestrukih unutrašnjih migracijskih procesa

10:40 – 11:00
Tado Jurić
Hrvati BiH u suvremenom iseljeničkom valu

11:00 – 11:30
Predah uz osvježenje

Treća sjednica
Moderatori: Sandra Cvikić i Ivana Bendra

11:30 – 11:50
Vladimir Dugalić i Igor Jakobfi
Doprinos pape Franje raspravama o migrantima i suvremenim migracijama

11:50 – 12:10
Željko Pavić i Antun Šundalić
Politički motivi odseljavanja „novih migranata“ unutar Europe

12:10 – 12:30
Caroline Hornstein Tomić i Marina Perić Kaselj
Stručne migracije – trostruki dobitak? Iskustva mladih država članica nakon pristupanja Europskoj uniji

12:30 – 12:50
Rebeka Mesarić Žabčić
Povratne migracije kao pokretač razvoja u Međimurskoj županiji

12:50 – 13:10
Marica Marinović Golubić i Tihana Štojs
Mlađi povratnici u Hrvatsku – iskustvo i motivacija

13:10-13:30
Krešimir Peračković, Geran Marko Miletić i Matea Milak
Život u Aljmašu 20 godina poslije – Stavovi stanovništva o perspektivama lokalnog razvoja

13:30-14:00
Rasprava i zatvaranje skupa

 

Izvor: https://www.pilar.hr/2019/11/22-skup-vukovar-91-28-godina-poslije-suvremene-migracije-u-republici-hrvatskoj-vukovar-12-13-11-2019/

 

 

Odgovori