Hrvatska revija 2, 2019: Rijeka

Tema novog broja “Hrvatske revije” (2, 2019) je grad Rijeka – Europska prijestolnice kulture 2020. godine.

 

Tema broja: Rijeka

 

Mirjana Polić Bobić

Uvodna riječ

http://www.matica.hr/hr/584/r/uvodna-rijec/

 

Irvin Lukežić

Novi prilozi o staroj baštini

 

Ranko Starac

Antička Tarsatica

 

Marijan Bradanović

Kao Feniks iz pepela

Rijeka u srednjem vijeku i početkom ranoga novog vijeka

 

Nina Kudiš – Damir Tulić

Barokna Rijeka

 

Irvin Lukežić

Žiga pl. Farkaš – prvi predsjednik Hrvatske narodne čitaonice u Rijeci

 

http://www.matica.hr/hr/584/r/naslovnica/

 

Ervin Dubrović: Riječka kompanija i šećer

 

Tea Dimnjašević: Erazmo Barčić – riječki lav

 

Velid Đekić: Jučer industrijski dimnjaci, danas industrijska baština

 

Daina Glavočić: Likovnost Rijeke 1850–1950.

 

Marta Ban: Riječka kina u 20. stoljeću

 

Diana Stolac: Riječka filološka škola

 

Milorad Stojević: Napuštene pjesme

 

Sintija Čuljat: Janko Polić Kamov: Samoća, visina i vječnost literata

 

Julijana Matanović: Dijete riječkoga kazališta

 

http://www.matica.hr/hr/584/kazalo-29383/

 

http://www.matica.hr/hr/584/

 

 

 

Odgovori