Znanstveno-stručni skup “Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi”

Znanstveno-stručni skup „Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi“ održat će se 9. listopada 2019. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu i 11. listopada 2019. u Subotici.

 

 

Hrvati u vojvođanskim dijelovima Srijema, Bačke i Banata stoljećima žive i postoje kao istočni, rubni dio hrvatskog naroda. Zbog povijesnih okolnosti područje današnje Vojvodine naseljavali su u različitim razdobljima, što je uz društvene i političke čimbenike ostavilo posljedice na izgradnju njihovih kulturnih obrazaca i sastavnica identiteta. Društvene teorije identitet razumiju kao višestruki, konstrukt sastavljen od mnogih elemenata poput podrijetla, jezika, kulture, tradicije, društvenih uloga i drugih koji ne egzistiraju neovisno jedni o drugima već su u stalnoj interakciji. Navedeni elementi prisutni su u povijesnoj i suvremenoj dimenziji, ali i u složenosti međuodnosa ovih dviju dimenzija, prije svega u utjecaju kulture sjećanja na suvremene identitetske procese. Kada je riječ o kulturi u životu hrvatske manjinske zajednice ona je dugo vremena bila obilježena zasebnim procesima, regionalnim i subetničkim, relativno slabom međusobnom povezanošću i slabom institucionalnom izgrađenošću. S druge strane u suvremenome se razdoblju javljaju inicijative hrvatskih manjinskih institucija u  istraživanju, memoriranju i prezentiranju vlastite kulture.

Ovim se inicijativama pridružuje Hrvatsko katoličko sveučilište koje unutar svoje znanstvene strategije, znanstvene i nastavne djelatnosti posebno mjesto posvećuje istraživanju povijesti, kulture i identiteta Hrvata izvan Hrvatske. U želji rasvjetljavanja procesa oblikovanja sastavnica etnokulturnoga identiteta i aktualnoga društvenoga i političkoga položaja hrvatske zajednice u Vojvodini pozivamo Vas na znanstveno-stručni skup Etnokulturni identitet Hrvata u Vojvodini: povijesni i suvremeni procesi.

 

Program

Knjižica sažetaka

 

Izvor:

http://www.unicath.hr/hks-najave/znanstveno-strucni-skup-etnokulturni-identitet-hrvata-u-vojvodini-povijesni-i-suvremeni-procesi

 

 

 

Odgovori