Polemika Bratislava Lučina i Zvonka Pandžića o Marku Maruliću

U časopisu “Vijenac” u tijeku je polemika Bratislava Lučina i Zvonka Pandžića o tome “jesu li marginalije u dubrovačkim svescima Platona Marulićeve ili nisu”, pri čemu se rasprava, između ostalog, vodi i na paleografskom terenu.

 

 

Vijenac 660 – 20. lipnja 2019.

O jednom otkriću te starim i novim izazovima za hrvatsku humanistiku

Pronađena knjiga iz Marulićeve oporuke

Zvonko Pandžić

http://www.matica.hr/vijenac/660/pronaena-knjiga-iz-maruliceve-oporuke-29208/

 

 

Vijenac 662 – 664 – 17. srpnja 2019.

Reagiranje

Marulićev Platon je iz 1491. (B. Lučin)

http://www.matica.hr/vijenac/662%20-%20664/sadrzaj-29324/

 

 

Vijenac 665 – 666 – 12. rujna 2019.

Rasprave

Uz tekst Bratislava Lučina (Vijenac, 662–664)

Platon, Judita i druga Biblija Marka Marulića

Zvonko Pandžić

http://www.matica.hr/vijenac/665%20-%20666/platon-judita-i-druga-biblija-marka-marulica-29414/

 

 

Vijenac 667 – 26. rujna 2019.

Rasprave

Uz tekst Zvonka Pandžića (Vijenac, 665–666)

O Platonu, Bibliji i metodi

Bratislav Lučin

http://www.matica.hr/vijenac/667/o-platonu-bibliji-i-metodi-29486/

 

 

Uz tekst Bratislava Lučina (Vijenac, 667)

Kako pronaći izgubljena djela Marka Marulića?

Suprot metodi zaborava u hrvatskoj humanistici

Zvonko Pandžić

Pandzic-tekst

 

 

 

Odgovori