Monika Zuprić, “Nevidljivi žig. Nezakonita djeca Tara, Vabrige i Frate u 18. i 19. stoljeću”

Povijesni izvori na kojima je temeljena ova studija jesu matične knjige. Matične knjige pružaju široku lepezu podataka koji se mogu iščitati kroz nanizane upise svećenika zaduženih za bilježenje važnih događaja u svakodnevnom životu jedne zajednice. Na daskama pozornice glavnu ulogu preuzimaju “mali” i “tihi” ljudi čije tragove ne možemo pronaći u drugim vrelima. U središtu ove studije su nezakonita djeca, odnosno djeca koja su rođena izvan bračne zajednice. Zahvaljujući maticama krštenih moguće je istražiti udio nezakonite djece, ali također između redaka uvidjeti stav društva prema pojedincima koje je podrijetlo moglo osuditi i smjestiti na marginu jednog mikrosvijeta.

 

Vremenski okvir ovog istraživanja uključuje 18. i 19. stoljeće, dok je prostorno obuhvaćeno područje Tara, Vabrige i Frate, odnosno tri naselja koja su od 1847. godine ujedinjena u jednu, tarsku župu.

 

Izvor: https://srednja-europa.hr/SE2019/2019/07/29/nevidljivi-zig-nezakonita-djeca-tara-vabrige-i-frate-u-18-i-19-stoljecu/

 

 

Odgovori